Humanizing Service Experiences with Design Methods (HumanSee)

1.1.2015 - 31.12.2016

humansee_logo_väri vaaka.png

humansee-logot.jpg

In English

The goal of the research project is to tackle the challenge posed for companies by new media, technology and a rapidly changing business environment with service design methods. The project will develop tools and methods through which the values of an organization can be made to match customer expectations in service situations.

The present project seeks to develop new and rapid means to concretize, analyze and develop service products for the needs of businesses in different sectors that offer multichannel, omnichannel or ubiquitous service packages. The project will develop new tools that draw on design and creativity to create value in the following sectors: electric power and automation technologies (ABB), mechanical engineering and industrial services (KONE), ceramics and interior design store (Pentik), playground design (Lappset Group) and the experience industry (Lapland Hotels).

The present project undertakes to investigate and develop new planning tools that will aid in tapping customers’ and users’ emotions and meaningful experiences as part of the process of designing services. The project seeks to create new value for businesses by analysing methods of service design and studying the feelings that guide the actions of customers in service situations. On this basis it can develop service solutions that are appropriate and that support positive emotional reactions.

The project will make extensive use of international research co-operation with the Centre for Design Research at Stanford University, with the Parsons New School for Design, New York, with the Berkeley University of California in U.S.A. and Emily Carr University of Art + Design in Vancouver, Canada.

 

Arctic Journey -  an experimental exhibition

cie.jpg

As part of the international co-operation there is an exhibition carried out in the locations mentioned above. It aims to collect research information on how to use media and collaborative art as service design methods for collecting customer insights for businesses. Read more about the exhibition on the Arctic Journey page.

 

Projet team & contact information

Satu Miettinen, professor
Jaana Jeminen, project manager: jaana.jeminen@ulapland.fi, +358 40 484 4057
Titta Jylkäs, junior researcher: titta.jylkas@ulapland.fi, +358 40 484 4426
Heikki Tikkanen, planner: heikki.tikkanen@ulapland.fi, +358 40 484 4264

 

Suomeksi

Projektin tavoitteena on kehittää uusia välineitä ja menetelmiä liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin yrityksissä, jotta organisaatioiden arvot ja asiakkaiden odotukset kohtaisivat entistä paremmin palvelutilanteissa. Taustalla on uuden median, teknologian ja nopeasti muuttuvan liiketoimintaympäristön muodostama haaste yrityksille. HumanSee on elinkeinoelämään vahvasti linkittynyt tutkimushanke. 

Projektissa kehitetään uusia muotoilua ja luovuutta hyödyntäviä työkaluja arvonluontiin. Teollisuudenalat ylittävässä yritysyhteistyössä ovat mukana sähkövoima- ja automaatioteknologia (ABB), koneenrakennus- ja teollisuuspalvelut (KONE), sisustustavarakauppa (Pentik), leikkivälinevalmistus (Lappset Group) ja matkailu (Lapland Hotels).

Palvelumuotoilun menetelmät tarjoavat välineitä asiakkaan tunnereaktioita hyödyntävään ja käyttäjiä osallistavaan palvelujen suunnittelu- ja kehittämisprosessiin. Palvelumuotoilun menetelmiä sekä palveluiden sopivuutta ihmisen inhimillisiin tarpeisiin mallinnetaan muiden muassa elokuvan, käsikirjoittamisen, ketterän prototypoinnin, simuloinnin ja äänen avulla toimintatutkimuksena yritysten kehittämisprosesseissa.

Tuloksena 2-3 journal tason julkaisua, konferenssijulkaisu, käsikirja – Service Design for Industry (Taylor & Francis) ja opinnäytetöitä. Kansainvälinen tutkimusyhteistyö toteutettuna Stanfordin yliopistossa (Centre for Design Research), Parsons the New School’ssa New Yorkissa, Berkeley University of California’ssa ja Emily Carr University of Art + Design’ssa Kanadassa.

Projektiryhmä & yhteystiedot

Satu Miettinen, vastuuprofessori
Jaana Jeminen, projektipäällikkö: jaana.jeminen@ulapland.fi, 040 484 4057
Titta Jylkäs, tutkija: titta.jylkas@ulapland.fi, 040 484 4426
Heikki Tikkanen, suunnittelija: heikki.tikkanen@ulapland.fi, 040 484 4264

Uutisia hankkeesta

Tekes: Lapin yliopisto aloittaa palvelumuotoilun menetelmiä kehittävän tutkimushankkeen