SnArRe_Web_title_pic.jpg

LUMI ARKTISENA RESURSSINA: Talven kulttuuri, Arktinen muotoilu ja teknologia - uudet lumirakentamisen innovaatiot -hanke

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama hanke toteutetaan yhteistyössä eri tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden, alueellisten kehitysyhtiöiden ja pk-yritysten kanssa. Hankkeen kesto on 1.10.2015—31.3.2016.

Esiselvityshanke kartoittaa kansainvälisesti lumi- ja jäärakentamisen tutkimisen ja soveltamisen nykytilaa arktisen muotoilun ja taiteen kontekstissa. Hanke kartoittaa Lapin yliopistossa ja Lapin ammattikorkeakoulussa tehtävän kehittämistutkimuksen ja innovaatiotoiminnan mahdollisuuksia yhteistyöhön erityisesti pohjoismaisen ja japanilaisen lumi- ja jäätutkimuksen ja -alan soveltamisen kanssa. Kartoituksessa keskitytään yliopistojen ja tutkimuslaitosten toiminnan lisäksi tutkimustulosten soveltamistapojen kartoittamiseen elinkeinoelämän ja yritysten saumakohdassa.

Hankkeessa luodaan suunnitelma monialaisesta ja kansainvälisestä verkostosta, joka tuottaa sekä kulttuurista että teknologista tutkimusta ja osaamista alalla toimiville yrityksille ja elinkeinoelämälle. Tämän vuoksi hankkeessa selvitetään talven, lumen ja jään mahdollisuuksia yhtäaikaisesti kulttuurin, kulttuurituotannon ja teknologisten innovaatioiden kehittämiselle.

 

HANKKEEN TAVOITTEET JA ODOTETUT TULOKSET

Lumi arktisena resurssina -hanke on TTK:n koordinoima esiselvityshanke, jonka tärkeimpänä tavoitteena on laatia strateginen etenemissuunnitelma (roadmap) lumi- ja jäärakentamisen uuden sukupolven tuotteista.

Hankkeen tavoitteena on myös luoda kansainvälinen yhteistyöverkosto, jolla vahvistetaan pohjoismaista kärkiosaamista lumi- ja jääalalla. Tavoitteena on myös sitouttaa Euroopasta sekä muualta maailmalta yhteistyötahot pitkäjänteiseen strategiseen yhteistyöhön (counterpart) ja etsiä ne kansainväliset toimijat (tutkimuslaitokset, kaupungit, yritykset), jotka sitoutuvat kehittämään lumi- ja jääalaa yhteistyössä Pohjois-Suomen toimijoiden kanssa.

Tavoite on luoda vuorovaikutteinen suhde Japanin Sapporoon, jossa on maailman korkeatasoisinta lumen- ja jääntutkimusta ja talviteknologian osaamista. Tämän tietotaidon avulla pyritään kehittämään Lapista lumi- ja jäämuotoilun huippuosaamisen keskus parantamalla alueen valmiuksia tutkimuksen ja innovoinnin osaamisen kehittämiseen. Hankkeen aikana hyödynnetään myös UArctic:n Arctic Sustainable Art and Design (ASAD), Arctic Engineering ja Commercialization of Science and Technology for the North (CSTN) -verkostoja hankkeen sisältöjen toteuttamisessa.

Hankkeessa käynnistetään talven, lumen ja jään kulttuuristen merkitysten tutkimus, jonka avulla luodaan paremmat edellytykset paikalliselle lumiosaamiselle, uusien sovelluksien kehittämiselle ja entistä korkealaatuisemmalle lumimuotoilulle. Hankkeessa pyritään tukemaan älykästä erikoistumista yhdistämällä uudella tavalla arktisen muotoilun, lumi- ja jäärakentamisen, talvi- ja kylmäteknologian osaamista kulttuurin tutkimukseen ja ohjelmisto- ja mittausteknologioihin sekä 3D-visualisointiympäristöihin. Hankkeessa selvitetään myös uusiutuvan energiankäytön mahdollisuudet lumirakentamisessa, jolla luodaan edellytyksiä vähähiiliselle lumirakentamiselle.

Hankkeessa kartoitetaan lumi- ja jäärakentamiseen liittyvät alueelliset lähtökohdat ja muualla oleva tieto sekä kootaan kansainvälinen yhteistyöverkosto alan keskeisten toimijoiden kanssa. Lisäksi hankkeessa laaditaan kirjallinen suunnitelma lumi- ja jäärakentamisen uuden sukupolven tuotteiden kehittämiselle ja kansainväliselle yhteistyölle talvi- ja kylmäteknologian TKI-toiminnassa.

 

YHTEYSTIEDOT

Timo Jokela, vastuuprofessori

Antti-Jussi Yliharju, projektipäällikkö | antti-jussi.yliharju@ulapland.fi | 040 484 4370 |

EU_EAKR_FI_vertical_20mm_rgb.png

VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.png


Vaakuna1.jpgYhteistyöpartnerit

hulluporo_logo.jpg

luvattumaa_logo.jpg

frozeninnovations_logo.jpg

lapinamk_logo.jpg

kideve_logo.jpg

rovaniemenkehitys_logo.jpg