Pohjois-Suomen Ympäristökasvatuskeskus -suunnitteluhanke toteutetaan Oulun ja Lapin yliopistojen sekä Kuusamoopiston yhteistyönä. Hankkeen tavoitteena on luoda ympäristökasvatuskeskukselle koulutusohjelma (60 op) sekä toimintasuunnitelma. Tavoitteen toteuttamiseksi kootaan Oulun ja Lapin yliopistojen sekä Kuusamo-opiston alan osaamista ympäristökasvatusalan Science-, Art- ja Locality-Based Environmental Education koulutuspaketeiksi. Hankkeessa suunniteltavat koulutuspaketit muodostavat jatkossa ympäristökasvatuskeskuksen perustoiminnan.

Pääkohderyhmänä ovat opettajaksi opiskelevat ja jo valmistuneet aineen- ja luokanopettajat sekä kaikki lasten ja nuorten ohjauksen, koulutuksen ja harrastetoiminnan parissa työskentelevät. Tavoitteena on tarjota monialaisia sekä erilaisia opetusteknologisia sovelluksia ja työvälineitä hyödyntäviä ympäristökasvatuksen opetuskokonaisuuksia, joissa tiede- ja taideperustaiset menetelmät yhdistyvät paikallisluontoon. Pohjois-Suomen Ympäristökasvatuskeskuksen pilottivaihe alkaa vuonna 2017.

Lisätietoja