Arktisen muotoilun osaamiskeskus -­‐esiselvityshanke
1.9. 2014 -­‐ 28.2. 2015

Arktisen muotoilun osaamiskeskus -esiselvityshanke on Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan toteuttama ja Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) Lapin liiton rahoittama (75 %) hanke.

 

Tämän esiselvityksen tavoitteena on kartoittaa Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan tutkimus- ja kehittämistoiminnan näkökulmasta Arktisen muotoilun osaamiskeskuksen (AMOK) keskeiset toimintamallit, teknologiset toimintaympäristöt sekä kytkennät kansalliseen ja kansainväliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan vuoteen 2025 saakka. Arktisen muotoilun osaamiskeskuksen esiselvityshankkeen hankesuunnitelmassa selvitystyön tavoitteiksi asetettiin suunnitelma monialaisesta, kansainvälisestä ja alueellisesta Arktisen muotoilun osaamiskeskuksesta, jossa määritellään osaamiskeskuksen toiminnan mallit ja teknologiset toimintaympäristöt sekä kytkennät kansalliseen ja kansainväliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan ja elinkeinoelämän tarpeisiin.

AMOK esiselvitysraportti AMOK_esiselvitys_web.pdf

Yhteystiedot:

Honka Tuomas, Hankekoordinaattori
+358 40 835 6404

 

AMOKesiselvitys.jpg