KaupunkiElvi

Vuoden 2005 alusta lukien KaupunkiElvi-hanke on tutkinut pohjoisia kaupunkiyhteisöjä. Mielenkiinnon kohteena on ollut se, millainen asuinympäristö ja voimavara pohjoinen kaupunki on ikäihmiselle ja toisaalta, millainen voimavara ikäihminen on kaupungille. Hanke on kohdistunut erityisesti niin sanottuihin kolmannessa iässä oleviin. Heillä tarkoitetaan keskimääräisen työnjättöiän ja varsinaisen vanhuuden välillä olevia ihmisiä. Tutkittaviksi valittiin 60 - 79 -vuotiaita ikäihmisiä, jotka ovat syntyneet vuosina 1926 -1945  ja asuvat Kemin, Kemijärven, Rovaniemen tai Tornion ydinkeskustassa. Kokonaismäärä jaettiin suhteellisesti näiden neljän kaupungin osalle. Haastateltavien tiedot poimittiin väestörekisteristä.

Yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijat tekivät laajat henkilökohtaiset haastattelut 140 henkilölle touko- ja kesäkuun aikana 2005. Saatujen tietojen pohjalta kehitettiin erilaisia ratkaisuja yhteistyössä haastateltujen kanssa kaupungissa elämisen helpottamiseksi. Hankkeen tutkimustuloksia on esitelty eri tilaisuuksissa ja julkaistu raportteina 2005-2007.

Tutkimuksen vastuuhenkilöinä toimivat professori Veikko Kamunen ja emeritusprofessori Simo Koskinen. Tutkimusryhmään kuuluivat hankkeen lopussa yht.maisteri Pirkko Lehtinen, arkkitehti Jouni Piekkari, yht.yo Sanna Tiainen sekä tait.yo Elina Päiväniemi. Tutkimusryhmän työhön osallistuivat hankkeen aikana myös YM Sinikka Riihiaho, YM Katja Aulikki Kuusela ja TaM Tiia Karjalainen. Asiantuntijajäseninä toimivat TaM Liisa Hakapää ja YM Sirpa Rapo.