Ajankohtaista

- KaupunkiElvi-hankkeessa tehdyt raportit ja numeroidut osaraportit on painettu ja saatavilla tämän sivuston Linkit ja julkaisut -sivulta.

- Hankkeesta on valmistunut Pro gradu -tutkielmia sekä sosiaalityön että teollisen muotoilun laitoksille ja fysioterapian lopputyö RAMKiin.

- Tuloksia esittelevien seminaarien aikataulut:

Kemi-Tornio:

Kemi-Tornion amk, sosiaalialan SAUVO- sali, Valtakatu 22, Kemi,

keskiviikkona 22.8.2007 klo 12-16

Kemijärvi:

Kemijärven kulttuurikeskuksen salissa, Hietaniemenkatu 5, Kemijärvi,

keskiviikkona 29.8.2007 klo 12-16

Rovaniemi:

Kaupunginvaltuuston sali, Hallituskatu 7, Rovaniemi,

keskiviikkona 5.9.2007 klo 12-16

 

- KaupunkiElvi-hankkeen loppumisaika 31.10.2007

 

 

Aikataulu

   kk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

   2005

Kysymysten valmistelu survey- tutkimusta varten

Tiedonkeruu, henkilökohtaiset haastattelut

Haastatteluaineiston koodaus ja laadullisten menetelmien käytön suunnittelu

Haastatteluaineiston analyysi ja haastattelut laadullisin menetelmin

   2006

 

Alustavan raportin esittely

Laadulliset haastattelut

Tuloksiin perustuvat interventiot

Aineiston analyysit

   2007

Raportin työstäminen

Raportin työstäminen Inventioiden arviointi

Loppuraportti

Loppuraportti valmis 31.10.2007 valmis