KaupunkiElvin julkaisut ja esitelmät vuosittain.

Osaraportit nettijulkaisuina sivun lopussa.

 

KaupunkiElvin esitelmät 2005:

Simo Koskinen: Luento (3 t) Joensuun yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksen ja Joensuun sosiaalipoliittisen yhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa Vanhenemisen voimavaroista ja ELVI -tutkimuksestaJoensuun yliopistossa 18.3.

Esitelmä aiheesta “The resources and strengths of older people 18. Gerontologian maailman kongressissa Rio de Janeirossa 27.6.

Luento KaupunkiElvistä kansainvälisessä ympäristögerontologian worshopissa Tampereella 1.9.

Luento ikääntyvien voimavaroista Rovala Setlementin järjestämässä Kaamosseminaarissa Hotelli Pohjanhovissa Rovaniemellä 4.11.

Juhlapuhe Myönteinen näkökulma ikääntymiseen Kemin Eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnan 20 -vuotisjuhlassa ja eläkeläisten syysjuhlassa Sauvon juhlasalissa Kemissä 19.11.

Pirkko Lehtinen: Esitelmä aiheesta:Ikäihmiset kulttuurin voimavaroina. Rovaniemi Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2011 - kulttuurista vetovoimaa seminaari Rovaniemellä 5.10.

Sinikka Riihiaho: Why older people in urban areas don’t want to participate in
the interview? Kansainvälisessä ympäristögerontologian worshopissa Tampereella 1.9.2005.

 

KaupunkiElvin esitelmät 2006:

Liisa Hakapää: Acceptable Design Features in Aid Products Meant for the Elderly. 18th  Nordic Congress of Gerontology, Jyväskylä. 28-31 May.

Acceptable Design Features in Aid Products Meant for the Elderly. Kansainvälinen Design for All -konferenssi Rovaniemellä 13.-15.9.

Tiia Karjalainen: Posteriesitys: Aged Persons’ Safetylight. 18th Nordic Congress of Gerontology, Jyväskylä. 29.5.

Posteriesitys: Aged Persons’ Safetylight. Kansainvälinen Design for All -konferenssi Rovaniemellä 13.-15.9.

Simo Koskinen: Luentoja vanhusten voimavaroista ja ELVI -hankkeesta Rovalan keskiviikkoryhmässä 22.2.

Luentoja aiheesta Uusi vanhenemisen käsitys ja voimavaranäkökulma Luoteis-Lapin seudullisen ikä-ihmisten palveluprosessien kehittämishankkeen seminaarissa Kolarissa 24.2.

Luento “Vanhuus ja hyvä elämä” Kiva vanhustenhuollon seminaari Salossa 16.3.

Luento aiheesta Kaupunkielvi - millainen asuinympäristö ja voimavara pohjoinen kaupunki on ikäihmiselle eli kolmannessa iässä oleville. Terveyttä taiteesta -elinvoimaa kulttuurista -seminaarissa Peräpohjolan opistossa Torniossa, 9.5.

Kongressiesitys aiheesta Utilization the Resources of Older People in Research 18. Pohjoismaisessa gerontologian kongressissa Jyväskylässä 30.5.

Kongressiesitys aiheesta Environmental Experiences of People at the Third Age in Northern Cities 18. Pohjoismaisessa gerontologian kongressissa Jyväskylässä 30.5.

Esitelmä aiheesta "Gerontologinen sosiaalityö osana moniammatillista vanhustyötä" Tampereen kaupungin gerontologisen sosiaalityön kehittämishankkeen seminaarissa "Ajankohtaista asiaa ikäihmisten toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnista" Tampereella, Pirkanmaan amk:ssa 30.8.

Esitelmä aiheesta "Ikä-ihmisen voimavarojen ja toimintakyvyn tukeminen" Vakka Verkostoon. Vanhustyön koulutuksen kehittämis- ja arviointiseminaarissa Tampereen sairaanhoito-oppilaitoksessa 1.9.

Esitelmä aiheesta "Vahva vanheneminen" SPR:n Vahva ja vireä -kaiken ikää- senioritoiminnan seminaarissa Porissa 7.9.

Luento "Gerontologinen sosiaalityö ennen, nyt ja tulevaisuudessa " Gerontologisen sosiaalityön seminaarissa Syötekeskuksessa Pudasjärvellä 8.9.

Posteriesitys: The Environmental Experiences of people at Third Age in Northern Finnish Cities. Kansainvälinen Design for All -konferenssi Rovaniemellä 13.-15.9.

Esitelmä aiheesta "Ikääntyminen ja hyvinvointipalveluiden tulevaisuuden haasteet" Lapin sosiaali- ja terveysturvan syyspäivillä Pelkosenniemen Pyhätunturilla 14.9.

Luento Ikääntymisen voimavaroista Kuivaniemen (2t) ja Iin (2t) kansalaisopistoissa 26.9.

Luento Miten yhteiskunta voi tukea ikääntyneitten toimintakykyä? Itä-Suomen lääkäripäivillä Kuopiossa 28.9.

Luento Ikääntymisen voimavaroista Rovaniemen seurakunnan vanhustyön seminaarissa Rovaniemellä 3.10.

Luento Ikääntymisen voimavaroista Kohti itsenäistä vanhuutta -seminaarissa Tampereen Koukkuniemessä 5.10.

Luento Kolmas ikä pohjoisissa kaupungeissa - KaupunkiElvin alustavia tuloksia ikääntyvien yliopistossa Kemijärvellä ja Rovaniemellä 11.10.

Luento Kohtaaminen sosiaaligerontologisen tutkimuksen valossa Validaatiosta Tuntevaan - juhlaseminaarissa Tampereen Pirkanhovissa 27.10.

Luento Kolmas ikä pohjoisissa kaupungeissa - KaupunkiElvin alustavia tuloksia ikääntyvien yliopistossa Kemin kulttuurikeskuksessa 7.11.

Katja Kuusela: Esitys KaupunkiElvin tuloksista Rovaniemen ikäihmisten neuvostossa 18.10.

Pirkko Lehtinen: Resources of people at third age in the context of Northern Finnish cities.  18th  Nordic Congress of Gerontology, Jyväskylä. 28-31 May.

Posteriesitys: Resources of people at third age in the context of Northern Finnish cities. Kansainvälinen Design for All -konferenssi Rovaniemellä 13.-15.9.

Jouni Piekkari: User-respective information: a study on the elderly user as a design resource. Design for All –seminaariin esitetty abstrakti.

KaupunkiElvi ja ikääntyville käyttäjille tehtävä suunnittelu, tukiluento keinutuolikonseptiryhmälle teollisen muotoilun laitoksella 24.3.

Luento Ikääntyneiden tarpeista lähtevästä yhdyskuntasuunnittelusta ja esitteli KaupunkiElvin tutkimusta VVO:n valtakunnallisilla asukaspäivillä Rovaniemellä 2.9.

Sinikka Riihiaho: Activity of People at Third Age in Cities of Lapland . 18th Nordic Congress of Gerontology, Jyväskylä. 31.5.

 

KaupunkiElvin julkaisut 2005:

Simo Koskinen: Ikääntymisen voimavarat gerontologisen sosiaalityön taustalla. Gerontologia 4/2005, 193-199. ISSN 07840039.

Simo Koskinen, Liisa Hakapää, Tiia Karjalainen, Pirkko Lehtinen, Jouni Piekkari, Sirpa Rapo, Sinikka Riihiaho : ELVI muuttaa maalta kaupunkeihin - KaupunkiElvin alkutaival. Gerontologia 4/2005, 207-208. ISSN 07840039.

Simo Koskinen: Ikäihmisten voimavarat tutkimusta hyödyntämässä.  Julkaisussa Ikääntyvien yliopiston 15 -vuotisjuhla (toim.) Ilse Saarikivi. Joensuun yliopisto 2005. (moniste), 3-8.

 

KaupunkiElvin julkaisut 2006:

Liisa Hakapää:Abstract: Acceptable Design Features in Aid Products Meant for the Elderly.  18th Nordic Congress of Gerontology, Jyväskylä. 28-31 May 2006, 8.

Tiia Karjalainen: Abstract: Aged Persons’ Safetylight. 18th Nordic Congress of Gerontology, Jyväskylä. 28-31 May 2006, 53

Simo Koskinen: Vahva vanheneminen. Luentolyhennelmä. TERVE-SOS 2006 -koulutustapahtuman luentolyhennelmät. Stakes. Työpapereita 10/2006. Helsinki 2006,49. ISBN 951-33-1691-2. ISSN 1795-8091.

Golubeva E, Danilova R, Urponen K, Koskinen, S: Organization of voluntary centres for elderly people as an innovative practice and a new form of co-operation between NGOsand authorities in the European North. Abstract. In Innovations for an Ageing Society. Abstracts.18th Nordic Congress of Gerontology Jyväskylä 28-31. May, 2006, 50.

Koskinen S: Utilization the Resources of Older people in Research. Abstract. In Innovations for an Ageing Society. Abstracts. 18th Nordic Congress of Gerontology, Jyväskylä 28-31 May 2006, 111.

Koskinen S: The Environmental Experiences of People at Third Age in Northern Finnish Cities. Abstract.   In Innovations for an Ageing Society. Abstracts. 18 th Nordic Congress of Gerontology, Jyväskylä 28-31 May 2006, 107.

Simo Koskinen (ja Lapin yliopiston ikääntyvien yliopiston tutkimusryhmä): "Tuntui kamalalta, pahalta ja pelottavalta" - Torkkolan kaupan loppu. Alakertakirjoitus Lapin Kansassa 4.6. 2006 .

Pirkko Lehtinen: Abstract: Resources of people at third age in the context of Northern Finnish cities.  18th Nordic Congress of Gerontology, Jyväskylä. 28-31 May 2006,196.

Sinikka Riihiaho: Abstract: Activity of People at Third Age in Cities of Lapland . 18th Nordic Congress of Gerontology, Jyväskylä. 31.5.2006, 198.

KaupunkiElvi työryhmä on osallistunut Rovaniemi Euroopan pääkaupungiksi hakemuksen kirjoittamiseen.

 

KaupunkiElvin julkaisut 2007:

Osaraportti 1 Sinikka Riihiaho: Kolmasikäläisten sosiaalinen aktiivisuus pohjoisissa kaupungeissa  (Nettiversio löytyy alhaalta tiedostot kohdasta. Mikäli haluat osaraportin muuna kuin PDF:nä, ota yhteyttä KaupunkiElvin henkilökuntaan)

Osaraportti 2 Sirpa Nykänen: "Kot´ on paras paikka" Kotona asumisen merkitys ikääntyvälle (Nettiversio löytyy alhaalta tiedostot kohdasta. Mikäli haluat osaraportin muuna kuin PDF:nä, ota yhteyttä KaupunkiElvin henkilökuntaan)

Osaraportti 3 Tiia Karjalainen: Ikäihmisen turvavalaisin (Nettiversio löytyy alhaalta tiedostot kohdasta. Mikäli haluat osaraportin muuna kuin PDF:nä, ota yhteyttä KaupunkiElvin henkilökuntaan)

Osaraportti 4  Katja Kuusela: Asfalttilampola. Luonto palvelutalossa asuvien vanhusten elämässä.(Nettiversio löytyy alhaalta tiedostot kohdasta. Mikäli haluat osaraportin muuna kuin PDF:nä, ota yhteyttä KaupunkiElvin henkilökuntaan)

Abstraktit:

Tiia Karjalainen: Ikäihmisten turvavalo. Turvallinen vanhuus. VI Gerontologian päivät , 4-5.5.2007. Oulun yliopisto. Abstraktit. Gerontologia 2/2007. Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry. Jyväskylä. 199.

Katja Aulikki Kuusela: Luonto palvelutalossa asuvien vanhusten elämänlaadussa. Turvallinen vanhuus. VI Gerontologian päivät , 4-5.5.2007. Oulun yliopisto. Abstraktit. Gerontologia 2/2007. Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry. Jyväskylä. 202.

Simo Koskinen: Ikääntyneen voimavarat sosiaaligerontologisen tutkimuksen alalla. Kutsuluento. Turvallinen vanhuus. VI Gerontologian päivät , 4-5.5.2007. Oulun yliopisto. Abstraktit. Gerontologia 2/2007. Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry. Jyväskylä. 140.

Pirkko Lehtinen: Lapin kaupunkien kolmasikäläisten sosiaalisten verkostojen laajuus ja vuorovaikutteisuus. . Turvallinen vanhuus. VI Gerontologian päivät , 4-5.5.2007. Oulun yliopisto. Abstraktit. Gerontologia 2/2007. Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry. Jyväskylä. 150-151.

Sirpa Nykänen: Kotona asumisen merkitys ikääntyvälle. Turvallinen vanhuus. VI Gerontologian päivät , 4-5.5.2007. Oulun yliopisto. Abstraktit. Gerontologia 2/2007. Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry. Jyväskylä. 207.

Jouni Piekkari: Pohjoinen kaupunki kolmasikäläisten elämisympäristönä. Turvallinen vanhuus. VI Gerontologian päivät , 4-5.5.2007. Oulun yliopisto. Abstraktit. Gerontologia 2/2007. Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry. Jyväskylä. 160.

Sinikka Riihiaho: Kolmasikäläisten sosiaalinen aktiivisuus pohjoisissa kaupungeissa. Turvallinen vanhuus. VI Gerontologian päivät , 4-5.5.2007. Oulun yliopisto. Abstraktit. Gerontologia 2/2007. Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry. Jyväskylä. 160.

Sanna Tiainen: Ikääntyvien kohtaamispaikka. Turvallinen vanhuus. VI Gerontologian päivät , 4-5.5.2007. Oulun yliopisto. Abstraktit. Gerontologia 2/2007. Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry. Jyväskylä. 213.

KaupunkiElvin loppuseminaariesitykset 2007 Tiedostot luettelossa.

 

Tiedostot
Ikihyvä Päijät-Häme-tutkimus perusraportti.pdf (337,4 kB)
Jouni Piekkari: Pohjoinen kaupunki kolmasikäläisten elämisympäristönä, Oulun Gerontologian päivät 2007.rtf (11,6 kB)
Katja Kuusela: Luonto palvelutalossa asuvien vanhusten elämänlaadussa, Oulun Gerontologian päivät 2007.doc (23,5 kB)
Kolmasikäläisten elämää pohjoisissa kaupungeissa. KaupunkiElvi-hankkeen tutkimustuloksia. Toimittaneet:Simo Koskinen, Liisa Hakapää, Pirkko Maranen, Jouni Piekkari.pdf (2,82 MB)
Loppuseminaari: Haastattelututkimuksen keskeisiä tuloksia, Simo Koskinen.ppt (1,23 MB)
Loppuseminaari: KaupunkiElvi- hankkeen esittely, Jouni Piekkari.ppt (401,5 kB)
Loppuseminaari: Kohtaamispaikka- interventio, Sanna Tiainen.ppt (885,5 kB)
Loppuseminaari: Kolmasikäläisten sosiaaliset verkostot, Pirkko Maranen.ppt (413 kB)
Loppuseminaari: Muotoilukonsepteja: turvavalo, ikäihmisille tehtävä suunnittelu ja turvanappi, Liisa Hakapää.ppt (14,07 MB)
Loppuseminaari:Pohjoinen kaupunki ikääntyneitten asumisympäristönä, Jouni Piekkari.ppt (626 kB)
Osaraportti 1 Sinikka Riihiaho Kolmasikäläisten sosiaalinen aktiivisuus pohjoisissa kaupungeissa.pdf (541,2 kB)
Osaraportti 2 Sirpa Nykänen "kot’ on paras paikka" Kotona asumisen merkitys ikääntyvälle.pdf (614,8 kB)
Osaraportti 3 Tiia Karjalainen: Ikäihmisen turvavalaisin.pdf (6,21 MB)
Osaraportti 4 Katja Aulikki Kuusela: Asfalttilampola -Luonto palvelutalossa asuvien vanhusten elämässä.pdf (5,14 MB)
Pirkko Lehtinen: Lapin kaupunkien kolmasikäläisten sosiaalisten verkostojen laajuus ja vuorovaikutteisuus, Oulun Gerontologian päivät 2007.rtf (9,8 kB)
Sanna Tiainen: Ikääntyvien kohtaamispaikka, Kemijärven Virtapiiri.pdf (698 kB)
Sanna Tiainen: Ikääntyvien kohtaamispaikka, Oulun Gerontologian päivät 2007.rtf (15,7 kB)
Simo Koskinen: Ikääntyneen voimavarat sosiaaligerontologisen tutkimuksen alalla, Oulun Gerontologian päivät 2007.doc (72,5 kB)
Sinikka Riihiaho: Kolmasikäläisten sosiaalinen aktiivisuus pohjoisissa kaupungeissa, Oulun Gerontologian päivät 2007.rtf (8,6 kB)
Sirpa Nykänen: Kotona asumisen merkitys ikääntyvälle, Oulun Gerontologian päivät 2007.rtf (7,6 kB)
Tiia Karjalainen: Ikäihmisen turvavalaisin, Oulun Gerontologian päivät 2007.rtf (11,1 kB)