Luova yhteisö -hanke

Hankkeen taustalla on pyrkimys profiloida Rovaniemi vahvaksi visuaalisen viestinnän osaajaksi valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Tavoitteen saavuttamiseksi luodaan Lappiin vahva visuaalisen viestinnän osaamiskeskittymä, designkeskus, josta yritykset voivat hankkia erilaiset design-alan palvelut yhdestä osoitteesta. Näitä palveluja ovat esimerkiksi: Visuaalinen viestintä, media, muotoilu, tilasuunnittelu sekä Design Management -alan koulutus ja konsultointi. Hankkeen avulla pyritään mm. parantamaan Lapin elämysteollisuuden yritysten imagoa ja profiloitumista valtakunnallisessa viestintäkentässä eli luodaan lappilaista brandia.

Hankkeessa tehdään yrityksille viestintäpalveluiden tarvekartoitus, jonka pohjalta tehdään visuaalisen viestinnän ja Design Managementin kehittämissuunnitelmat sekä malleja, joita alueen elinkeinoelämä voi hyödyntää. Lisäksi suunnitellaan uusia tuotteita ja palveluita, joilla on myös kaupallista merkitystä elämysteollisuudelle. Hankkeen aikana tehdään mm. käsikirja matkailusektorin visuaalisen viestinnän tarpeisiin.

Hankkeen tavoitteena on saada Lappiin visuaalisen viestinnän osaamiskeskittymä, minkä kautta nuoret opiskelijat ja jo valmistuneet muotoilun ammattilaiset voivat saada töitä. Hankkeessa luodaan siis osaamiskeskittymä, mistä yritykset saavat palveluja ja nuoret osaajat töitä. Tällä pyritään varmistamaan että Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnasta valmistuvat voivat valmistuttuaan työskennellä Pohjois-Suomessa. Tähän asti työllistymismahdollisuudet Lapissa ovat huonot. Hankkeen avulla pyritään kasvattamaan alueella muotoilun ja visuaalisten asioiden osaamista yrityskentällä ja näin ollen lisäämään myös työmahdollisuuksia suunnittelijoille. Hankkeessa järjestetään yrittäjille, alan ammattilaisille ja opiskelijoille suunnattuja yhteisiä workshoppeja. 

Hankkeen hallinnoija on Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta. Hankkeelle myönnettiin ESR-rahoitus Lapin Lääninhallituksen päätöksellä kesäkuusssa 2005. Hanke päättyy lokakuun 2007 lopussa. Tavoitteena on luoda Luova yhteisö, joka toimii yliopiston, yritysten ja julkisen sektorin välillä. Projektin aikana kehitetään “Luovan yhteisön” rakenteet ja suunnitellaan tulevaisuuden toimintamallit.

 

Lisätiedot:

Projektipäällikkö
Juha Tuulaniemi
email  etunimi.sukunimi@ulapland.fi
puh     0400 425176

Graafinen suunnittelija
Irma Varrio
email  etunimi.sukunimi@ulapland.fi
puh     040 774 9898