ad kollaasi.jpg 

wdc2012helsinki-rovaniemilogo leveä.jpg

Arktinen muotoilu esillä muotoiluvuodessa

Rovaniemen kaupunki ja Lapin yliopisto osallistuvat World Design Capital Helsinki 2012-vuoteen tuoden siihen arktisen muotoilun näkökulman, jossa yhdistyvät arktisten olosuhteiden vaatimukset, alan huippututkimus ja koulutus, luovien alojen yritysten osaaminen sekä pohjoinen kulttuuri.

Arktisuus asettaa kiinnostavia haasteita muotoilulle asumisen, rakentamisen, liikkumisen, hyvinvoinnin sekä matkailun näkökulmista. Arktisen tutkimuksen ja muotoilun näkökulmasta on luonnollista, että juuri Lapin pääkaupunki on mukana designpääkaupunkivuodessa.

Rovaniemellä toimii yli kolme sataa luovien alojen yritystä sekä Lapin yliopiston Arktinen keskus ja Taiteiden tiedekunta, joka kouluttaa yli kolmanneksen kaikista Suomessa valmistuvista Taiteen maistereista.


WDC2012Helsinki-Rovaniemi-hanke

Rovaniemen Kehitys Oy:n ja Lapin yliopiston yhteishanke vahvistaa yhteistyötä pk-yritysten, koulutuksen ja julkisen sektorin välillä ja tuo näkyville pohjoista muotoiluosaamista

Tavoitteet:

  • luovien alojen pk- ja mikroyrityksiä palvelevien verkostojen rakentaminen tavoitteena yritysten uudet liiketoimintasuhteet
  • kehitetään ja käyttöönotetaan muotoilun käytön edistämistä ja luovien alojen kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön vahvistamista varten konkreettiset toimintamallit, työkalut, työtavat ja menetelmät
  • viedään muotoilupalvelut mahdollisimman moneen Rovaniemen yritykseen teemalla Muotoilua satasella, kiitos!
  • tehdään Rovaniemelle luovia aloja esittelevä ja palvelumuotoilutyöpajoja tekevä Muotoilun olohuone, joka toimii lappilaisena muotoilun näyteikkunana ja kohtaamispaikkana
  • viedään muotoilu kiertueelle: toteutetaan palvelu- ja strategisia muotoilutyöpajoja valtakunnallistesti kaupunkien, koulutusorganisaatioiden, yritysten ja käyttäjien kanssa
  • toteutetaan vähintään 70 alueellista ja kansainvälistä muotoiluproduktiota esim. pop-up -näyttelyinä
  • toteutetaan Helsingin ja Rovaniemen yhteinen 24h designkisa muotoilupalveluihin liittyvien asiakas- ja käyttäjäkeskeisten työkalujen kehittämiseksi ja yritysten tunnistettuihin tarpeisiin vastaamiseksi.
  • järjestetään muotoilualan kansainvälinen kesäkoulutyöpaja Arctic Circles 
  • luodaan aktiivinen kansallinen ja kansainvälinen vuoropuhelu muotoiluyritysten, muotoiluammattilaisten ja muiden toimijoiden välille arktisen muotoiluosaamisen vahvistamiseksi.

WDC2012 Helsinki-Rovaniemi -hankkeen sisältöihin ja toimintaan voit tutustua alla olevasta liitteestä sekä linkeistä_
Hankesisällöt, WDC2012 Helsinki-Rovaniemi.pdf

 

Henkilöstö:

Rovaniemen Kehitys Oy
Projektipäällikkö
Pia Lillberg
pia.lillberg(at)rovaniemi.fi

Lapin yliopisto
hankkeen vastuullinen johtaja dekaani Timo Jokela
timo.jokela(at)ulapland.fi

Projektipäällikkö Tuija Jerndahl
tuija.jerndahl(at)ulapland.fi

Tutkija Piia Rytilahti
piia.rytilahti(at)ulapland.fi

wdc2012_logo.png

 


Hankkeen kesto 1.4.2011-30.6.2013.

Rahoittaja: ESR-Hämeen Ely-keskus/ OKM

Toteuttajat: Rovaniemen Kehitys Oy ja Lapin yliopisto

Logot pysty.jpg