Hääliivi.jpg
Liivimallin suunnittelu, toteutus
ja kuvaus Kirsti Kinnunen
 Liivimekko.jpg  Vihreä liivi.jpg   

SEMINAARI 25.11.2013

Woollen Innovations -hankkeen loppuseminaarissa esiteltiin hankekokonaisuutta ja joitakin tutkimusosioita.
 
Esitykset
Loppuseminaarin esitys_Tuovinen_2013.pdf 
Hartialämmittimet_Kinnunen.pptx 
Lämpimällä jäällä_Järvi.pdf 
Pohjoista pintaa_Karppinen ja Toivonen.pdf
Kuviointi_Järvi_Laivamaa.pdf
 
 
 
VILLANLÄMMIN - loppunäyttely

Woollen Innovations (Winno 2012 – 2013) –hankkeen loppunäyttely 12.12.2013 asti.

Paikka: Siljotie 2, (Lapin yliopisto,”Rotko”), Kajo 3. Avoinna 8.00-19.00.

Näyttelyssä on esillä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan tekstiili- ja vaatetusalan lampaanvillaan ja huopamateriaaliin liittyviä tuotteita ja tuotekehitystä.

Hankkeen aikana on keskitytty pohjoisen lampaanvillan, villakuidun ja siitä valmistetun huopamateriaalin tuotekehitykseen erilasissa tutkimusympäristöissä. Asusteissa on viety eteenpäin Hoitava Villa (2006 – 2007) -projektin aikana tehtyä villamateriaalin terveyttä edistävien ominaisuuksien tutkimusta. Lämmittävien tuotteiden osalta on esillä näyttäviä, erilaisista huopamateriaaleista valmistettuja päällä pidettäviä liivejä – juhlaan ja arkeen. Esillä on myös tutkimusteemoja esim. huopamateriaalin tutkimus ulko- ja sisätilojen sisustusmateriaalina (opinnäytetöitä).

Tuotteiden suunnittelu on edennyt materiaali- ja käyttäjälähtöisesti ja yhteistyö mm. matkailualan yritysten kanssa on ollut keskeistä. Hankkeen aikana on tuotettu hyödynnettävissä olevaa tietoa huopalaatujen ominaisuuksista ja huovan käytettävyydestä erilaisissa tuotesuunnittelun kohteissa.

Villamateriaalin ominaisuuksia käsittelevän tutkimuksen rinnalle on nostettu esiin pohjoisen luonnosta saatavien kasvien ekologiset värjäysominaisuudet ja niiden soveltuvuus villamateriaalille. Kestävän kehityksen huomiointi on ollut hankkeen tuotekehitystä läpileikkaava keskeinen näkökulma. Woollen Innovations -hanke on toteutunut Tekesin EAKR -rahoitteisena rinnakkaishankkeena Rovaniemen ammattikorkeakoulun kanssa.

Lisätietoa: Heli Tuovinen (Lapin yliopisto, projektipäällikkö), heli.tuovinen@ulapland.fi