Teema
Teema_Jokela_Timo_pieni.jpg

 
 
Teema: Taiteiden tiedekunnan alkusysäyksestä kasvoi paradigman uudistaja
 
Lähes 30 vuotta sitten pätevistä kuvaamataidon opettajissa oli Suomessa pulaa. Uutta kuvaamataidon opettajien koulutusohjelman aloittamisesta kiinnostunutta yliopistoa etsittiin Pohjois-Suomen suunnalta. Taideteollinen korkeakoulu oli ensisijaisesti kiinnostunut perustamaan sivuosastonsa Oulun yliopistoon, jossa kuitenkin oltiin hankkeen suhteen passiivisia.
 
 
Teema_Kuvataidekasvatus_JaanaErkkila.JPG

 
 
Teema: Taiteellinen ajattelu kuvataideopetuksen keskiöön
 
Taiteiden tiedekunnan koulutusohjelmat uudistavat opetussuunnitelmiaan. Kunkin alan omien erityissubstanssien lisäksi muutospohdinnassa mukana on myös tiedekuntaa yhdistävä peruskäsite, nimittäin Taide itse – ja vieläpä suurehkolla alkukirjaimella. Kysytään mitkä ylipäätänsä ovat ne kaunotaiteen (fine art) tradition ja nykytaiteen osa-alueet, joita taideteollisen alan tiedekunta tarvitsee.
 
 
Teema_N4S_tutkimushankkeen_koordinaattorit_esittäytyvät.jpg

 
 
Teema: N4S –Need for speed
 
N4S – Need for Speed –ohjelma työntää Lapin yliopiston taiteiden tiedekuntaa kohti niin sanottujen strategisten huippuosaamisen keskittymien eli SHOKien aikaa. Pienten teknologisten hankkeiden maakunnassa SHOK on avaus kohti laajempaa ja verkostomaisempaa yhteistyötä.
 
 
Miettinen_Satu_sisaanheittokuvajpg.jpg

 
 
Teema: Globaalisti sovellettavaa osaamista arktisesta oppimisympäristöstä
 
Lapin yliopiston tutkimusstrategiaa arvioinut kansainvälinen arviointiryhmä pitää onnistuneena valintana yliopiston tutkimuksen linjaamista pohjoisen puolesta – maailmaa varten -profiilin alle. Taiteiden tiedekunnan kannalta tämä tarkoittaa yhteistyön vahvistamista arktisen tutkimuksen ja erityisesti Arktisen keskuksen kanssa.
 
 
Teema_Soma_sisaanheittokuva.JPG

 
 
Teema: Kuvataidekasvatuksesta kehittynyt soveltavan taiteen maisteriohjelma
 
Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnassa toteutettiin Soveltavan kuvataiteen maisteriohjelma vuosina 2010 – 2014. Kuvataidekasvatuksen professori Timo Jokelan mukaan maisteriohjelma pyrki tuottamaan laaja-alaisesti yhteiskuntaan suuntautuneita kuvataitelijoita. Tämä tarkoittaa toimimista visuaalisina suunnittelijoina, konsultteina ja projektipäällikköinä, elämys- ja kulttuuriympäristöjen ja niihin liittyvien taidelähtöisten palvelujen kehittäjinä, sosiaalialan toimijoina sekä erilaisten tapahtumien järjestämistehtävissä.
 
 
Teema_palvelumuotoilu_pieni.jpg

 
 
Teema: Palvelumuotoilu kehittyy ryhmässä
 
Teollisen muotoilun koulutusohjelma on ollut tähän asti itsenäisten tutkijoiden ja erillisten tutkimusaiheiden koti. Nyt palvelumuotoiluteeman ympärille on rakennettu tiimi, joka tunnistaa yhteiset tavoitteet ja vannoo yhteistyön vahvuuden nimeen.