Lapin yliopiston julkaisuja

Sarja A. Acta Universitatis Lapponiensis

A28 Teknokokemus ja Zeitgeist. Digitaalisen mediakulttuurin yhteisöjä, utopioita ja avantgarde -virtauksia. Samppa Inkinen 2000

A61 Pyhän Teresan hurmio. Juha Saitajoki 2003

A73 PERINNE KÄSIKIRJOITTAJAN TYÖKALUNA Kansanperinteen tranformoituminen eri medioihin käsikirjoittajan näkökulmasta - tapaustutkimus suomalaisen kansanperinteen soveltamisesta lapsille ja nuorille. Eija Timonen 2004.

A80 Valotetut elämät. Perhevalokuvan lajityyppiä pohtivat tilateokset dialogissa katsojien kanssa. Seija Ulkuniemi 2005.

A87 Katseen kulttuuriset rajat. Shamanismista uusshamanismiin. Marjo Remes 2005.

A108 Tien päällä ja leirissä. Matkanteon kokemuksesta taideteokseksi. Anne Katarina Keskitalo 2006.

A112 Learnability Makes Things Click. A grounded theory approach to the software product evaluation. Mika Laakkonen 2006.

A114 Sähköinen seksuaalisuus. Tutkimus työttöydestä nettikeskusteluissa. Marjo Laukkanen 2007.

A116 Augmenting Theatre: Engaging with the content of performances and installations on intermedial stages. Kaisu Koski 2007.

A145 Kerrotut kuvat. Omaelämänkerralliset valokuvat yksilön, yhteisön ja kulttuurin kohtaamispaikkoina. Mari Mäkiranta 2008.

A160 Yhteisöllinen taidekasvatus. Performatiivisesti pohjoisen sosiokulttuurisissa ympäristöissä. Mirja Hiltunen 2009.

A169 Teen huoneita ja suljen ovia. Marjatta Metsovaaran sisustustekstiilit tekstiilitaiteilijan representaatioina ja näyteikkunoina maailmalle. Heidi Pietarinen 2009.

A178 1900-luvun alun valokuvaajanaisia Rovaniemellä. Mervi Autti 2010.

A184 Kuvien rajat. Toivotut ja torjutut kuvat kuvataidetunnin sosiaalisessa tilassa. Anniina Koivurova 2010.

A189 Poikavoimaa kuvataideharrastukseen. Pohjoinen näkökulma poikien ja lasten vanhempien näkemyksiin kuvataideharrastuksesta ja kuvataideopetuksesta. Tuula Vanhatapio 2010.

A197 Praktinen diffuusio. Muotoilu asiantuntijuuden alueena ammatillisen identiteetin näkökulmasta. Petra Falin 2011.

A199 Meistä jäi taas jälki. Miten Vienan pakolaiset etsivät paikkaansa, kertoivat kokemastaan ja tulivat kuulluiksi 1900-luvun Suomessa. Katja Hyry 2011.

A203 Tranparentti media. Valokuva digitaalisen kuvantamisen aikakaudella. Valokuvan moderni, postmoderni ja globaali tulkinta. Pertti Pitkänen 2011.

A213 Valkoisen peuran myyttinen Lappi. Lappi-myytin tie keskiajan kuvastosta suomalaiseen elokuvaan. Heli Saarinen 2011.

A215 Kannu vie - kohti taidetta? Graffitikokemus sekä graffitin ja kuvataideopetuksen vuorovaikutus. Piritta Malinen 2011.

A220 Abstraktin taiteen tekijäksi. Mikrohistoriallinen elämäkertatutkimus Liisa Rautiaisesta. Eva-Johanna Mäkinen 2012.

A224 Cybersex and Prosthetic God. "Sex," Desire and the Posthuman Body in Cyber Discourse. Hannu Eerikäinen 2014. 

A228 Paikan henki. Matkailijan mielikuvasta graafiseksi kuvaksi. Silja Nikula 2012.

A229 Pintaa ja struktuuria. Tekstiilitaiteilija Maija Lavosen avainteokset ja käänteentekevät taidetekstiilit 1968-2009. Seija Honka 2012.

A233 Taiteilijoita tarvitaan ihan toisenlaisiin hommin. Tutkimus kuvataiteilijoiden asenteista ja taiteen yhteiskuntakriittisistä mahdollisuuksista. Kalle Lampela 2012.

A235 Mundus. Matka maailman keskipisteeseen. Ilkka Väätti 2012.

A238 Onko puhelinkoppi koru? Nykykoru taiteen kentällä. Päivi Ruutiainen 2012.

A244 Immersed in Illusion. An Ecological Approach to the Virtual Set. Katriina Pajunen 2012.

A268 Mielekkyyden muotoilu. Autoetnografia tuotekehityksen alkuvaiheista. Ilkka Kettunen 2013.

A270 Teknologiasta käytäntöihin. Käytäntöteoreettinen malli hyvinvointiteknologian hyväksyttävyyden arviointiin. Ismo Alakärppä 2014.

A287 Art and the Unconscious: A Semiotic Case Study of the Painting Process. Asta Sutton 2014.     

A294 Expanding opera into mobile media. Jaakko Nousiainen 2015.     

A300 Globalisaation varjoisat huoneet. Kuulumisen ja ulossulkemisen tilat rajanylityksiä käsittelevissä liikkuvan kuvan installaatioissa. Minna Rainio 2015.

A313 Elimination of doubt. Methods for a predictive design to direct and optimize the flow of visitors. Markus Schröppel 2015.

A322 Vaate kuin uni -surrealististyylisen muodin tulo Suomeen 1930-1950-luvuilla. Suvi Sandvik 2016.

A324 Marjamatkoilla ja kotipalkisilla. Keskustelua Lapin ympäristökonflikteista nykytaiteen keinoin. Maria Huhmarniemi 2016.