Lapin yliopiston julkaisuja

Sarja A. Acta Universitatis Lapponiensis, A184 

koivurova.jpeg

  Anniina Koivurova

Kuvien rajat. Toivotut ja torjutut kuvat kuvataidetunnin sosiaalisessa tilassa
Acta Universitatis Lapponiensis 184

Laajuus: 324 s.
Julkaisuvuosi: 2010
ISBN: 978-952-484-376-8
Kieli: fin
Kustantaja: Lapland University Press / Lapin yliopistokustannus

Mitkä asiat vaikuttavat seitsemäsluokkalaisten kuvataidetuntitoimintaan? Miksi oppilaat tuottavat sellaisia kuvia kuin tuottavat? Mitä oppilaat itse ajattelevat niistä? Miten kuvilla neuvotellaan?

Eläytymismenetelmää soveltava tutkimus perustuu kysymykseen, miten eri tekijät vaikuttavat oppilaiden kuvataidetunneilla tuottamiin kuviin ja toimintaan. Kuvataidetuntia tarkastellaan myös neuvottelutilanteena ja kerrontatapahtumana. Tekijä tulkitsee monipuolisesti oppilaiden ajatuksia, kokemuksia ja tunteita. Kuvataidetunneilla tapahtuva kuvaneuvottelu vaikuttaa luokan sisäiseen vuorovaikutukseen ja sosiaaliseen järjestykseen. Analysoimalla oppilaiden tuottamia kuvia ja kirjoittamia tarinoita tutkija paljastaa, miten heidän oppimis- ja taidekäsityksensä ovat ristiriidassa koulun kuvataideopetuksen tavoitteiden kanssa. Tutkimus suuntaa opettajien katseen kuvataidetunnin sosiaalisen tilan haasteisiin. Osaamisen tuottama nautinto kohoaa oppilaille tärkeäksi, mutta myös kateuteen ja hyväksytyksi tulemiseen liittyvät tunteet kietoutuvat kuvien tuottamiseen. Teos antaa ajattelemisen aihetta kaikille nuorten parissa työskenteleville, mutta puhuttelee erityisesti visuaalisen alan opettajia, opiskelijoita ja tutkijoita.