Lapin yliopiston julkaisuja

Sarja A. Acta Universitatis Lapponiensis, A213Valkoisen peuran myyttinen Lappi. Lappi-myytin tie keskiajan kuvastosta suomalaiseen elokuvaan.  

Heli Saarinen

Acta Universitatis Lapponiensis 213

Laajuus: 372 s.
Julkaisuvuosi: 2011
ISBN: 978-952-484-476-5
Kieli: fin
Kustantaja: Lapland University Press / Lapin yliopistokustannus

"Valkoisen peuran myyttinen Lappi" on taidehistorian alaan kuuluva tutkimus myyttisen Lappi-mielikuvan kehittymisestä keskiajalta nykypäivään. Tutkimusaineistona on kaksi suurta Lappia esittelevää visuaalista teosta, Olaus Magnuksen monumentaalityöt "Pohjoisten kansojen historia" ja siihen kiinteästi liittyvä "Carta marina" 1500-luvulta sekä Erik Blombergin ja Mirjami Kuosmasen elokuva "Valkoinen peura" neljäsataa vuotta myöhemmältä ajalta.

Tutkimus tarkastelee millä tavoin Olaus Magnuksen alkukuvaston pohjalta kehittynyt kuvaustraditio näkyy elokuvaan tiivistyneinä Lappi-kuvina ja miten suomalaisen ja eurooppalaisen kulttuurin keskeiset, Lappiin liittyvät visuaaliset ja kirjalliset kulttuuriartefaktit ilmentävät mielikuvien sisältöjä. Myyttisen Lappi-kertomuksen rinnalle on työssä hahmoteltu Lapin todellisen historian pääpiirteitä uusimman, ajanjaksoa koskevan tutkimuksen pohjalta.