Lapin yliopiston julkaisuja

Sarja A. Acta Universitatis Lapponiensis, A268Mielekkyyden muotoilu. Autoetnografia tuotekehityksen alkuvaiheista.     

Ilkka Kettunen 

Acta Universitatis Lapponiensis 268

Laajuus: 220 s.
Julkaisuvuosi: 2013
ISBN: 978-952-484-689-9
Kieli: fin
Kustantaja: Aatepaja, Kuusamo 

Uuden tuotteen tai palvelun muotoilu ja kehittäminen on monimukainen ja epäselvä tapahtuma, jota jälkikäteen usein selitetään lineaariseksi ja rationaaliseksi prosessiksi.

Tapana on nähdä muotoilu teknisenä tai älyllisenä suorituksena, jossa muotoilija on keskeisenä innovaation lähteenä. Muotoilijan luovalla suorituksella ei kuitenkaan ole menestyksen edellytyksiä, jos muut osapuolet - viime kädessä käyttäjät - eivät näe suunnittelua merkityksellisenä tekemisenä.

Muotoilu onkin ensisijaisesti sosiaalinen prosessi, johon kaikkien organisaation osapuolten on osallistuttava. Muotoilijan tulee antaa muille mahdollisuuksia muotoilun tekemiseen.

Konstruktionistinen näkökulma muotoiluprosessiin auttaa ymmärtämään sen epäselvää ja epävarmaa sosiaalista luonnetta. Uuden tuotteen suunnittelu on yhteisen mielekkyyden luomista elämään, työhön ja ympäristöömme.