Lapin yliopiston julkaisuja

Sarja A. Acta Universitatis Lapponiensis, A235Mundus. Matka maailman keskipisteeseen.     

Ilkka Väätti 

Acta Universitatis Lapponiensis 235

Laajuus: 275 s.
Julkaisuvuosi: 2012
ISBN: 978-952-484-561-8
Kieli: fin
Kustantaja: Lapland University Press / Lapin yliopistokustannus

Tutkimuksessaan kuvataiteilija Ilkka Väätti tarkastelee kolmen merkittävän maailmannavan syntyä, yhtäläisyyttä ja erilaisuutta. Pääkohteet ovat Delfoin Apollonin temppelin omfalos-kulttikivi, Rooman kaupungin forumin Umbilicus Urbis -pyhäkkö ja Konstantinopolin Hagia Sofia -temppeli ja sen naoksen omfalion-mosaiikkilaatta. Tutkimuskohteet liittyvät historiallisesti, kulttuurisesti ja maailmankuvallisesti toisiinsa. Tutkimuksen pääkysymys on selkeä: Mitkä ovat omfalos-ideoiden synty- ja muutosprosessit? Väätti lähestyy tutkimuskohteita kolmesta näkökulmasta ja kuvataiteilijan lähtökohdista.

Väitöskirjan toinen osa koostuu laajasta taiteellisten produktioiden dokumentaatiosta.Taiteilijalähtöinen kysymys kuuluu: Mistä nousevat Mundus-teossarjan kuva-aiheet? Väätti esittelee alussa teossarjansa ja työskentelyprosessinsa taustoja, sitten opinnäytenäyttelynsä keskeisimmät taideteokset ja niiden kulttuurihistorialliset taustakuvat ja pohtii lopuksi yleisellä tasolla tutkimuksen ja taiteellisen työskentelyn välistä suhdetta.