Lapin yliopiston julkaisuja

Sarja A. Acta Universitatis Lapponiensis, A233Taiteilijoita tarvitaan ihan toisenlaisiin hommiin. Tutkimus kuvataiteilijoiden asenteista ja taiteen yhteiskuntakriittisistä mahdollisuuksista.     

Kalle Lampela 

Acta Universitatis Lapponiensis 233

Laajuus: 207 s.
Julkaisuvuosi: 2012
ISBN: 978-952-484-554-0
Kieli: fin
Kustantaja: Lapland University Press / Lapin yliopistokustannus

Tutkimuksessaan kuvataiteilija Kalle Lampela näkee kulttuuripolitiikan murroksen hyvinvointivaltiollisista painotuksista uusliberalistisiin käytäntöihin osana laajempaa länsimaisten yhteiskuntien sosiaalipoliittista muutosta. Lampelan mukaan uusliberalistiset opit eivät ole menneet sellaisenaan läpi Suomen taide- ja kulttuurielämässä, alan toimijat elävät pikemminkin eräänlaisessa kahden erilaisen eetoksen muodostamassa jännitekentässä. Markkinoihin myötämielisesti suhtautuvassa kulttuuripoliittisessa keskustelussa taide ja kulttuuri on usein nähty keinoina erimerkiksi sosiaalisten, kasvatuksellisten tai taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Yksittäisille ammattitaiteilijoille myönnettävää apurahoitusta perustellaan kuitenkin pääasiassa taiteen itseisarvosta lähtevillä argumenteilla.

Osana tätä laajaa tapahtumien vyyhtiä ja jännitteistä tilannetta Lampela tarkastelee kuvataiteilijoiden asennoitumista taiteen hyödyntämiseen yhteiskunnassa ja taiteen yhteiskuntakriittisiä mahdollisuuksia. Asennetutkimus kohdistuu ensisijaisesti Mäntän XIII Kuvataideviikoilla kerättyyn haastatteluaineistoon. Taiteen yhteiskuntakriittisiä mahdollisuuksia Lampela puntaroi taideproduktionsa sanallisessa osiossa, jossa hän pohtii, minkälainen taidetyö kyseenalaistaisi ja kritisoisi vallitsevaa kulttuuripolitiikkaa.