Lapin yliopiston julkaisuja

Sarja A. Acta Universitatis Lapponiensis, A199Meistä jäi taas jälki. Miten Vienan pakolaiset etsivät paikkaansa, kertoivat kokemastaan ja tulivat kuulluiksi 1900-luvun Suomessa. 

Katja Hyry

Acta Universitatis Lapponiensis 199

Laajuus: 264 s.
Julkaisuvuosi: 2011
ISBN: 978-952-484-411-6
Kieli: fin
Kustantaja: Lapland University Press / Lapin yliopistokustannus

Vienan pakolaiset saapuivat Suomeen 1920-luvulla vanhasta kanssakäymisestä tuttuja reittejä pitkin. Kaikkiaan itärajan ylitti yli 33.000 pakolaista. Heistä 11.500 tuli Itä-Karjalasta. Tutkimuksessa seurataan heidän vaiheitaan: miten he etsivät paikkaansa, kertoivat kokemastaan ja tulivat kuulluiksi 1900-luvun Suomessa. Vienan pakolaiset ovat työstäneet kokemuksiaan monin tavoin. Tutkimuksen kohteena ovat ne jäljet, joita he ovat itsestään ja kokemuksistaan ympäristöönsä jättäneet.