Lapin yliopiston julkaisuja

Sarja A. Acta Universitatis Lapponiensis, A145

mäkiranta.jpg

Kerrotut kuvat. Omaelämänkerralliset valokuvat
yksilön, yhteisön ja kulttuurin kohtaamispaikkoina.

Mari Mäkiranta

Acta Universitatis Lapponiensis 145

Laajuus: 196
Julkaisuvuosi: 2008
ISBN: 978-952-484-237-2
Kieli: fin
Kustantaja: Lapland University Press / Lapin yliopistokustannus

Valokuvat, joita kootaan albumeihin, säilötään kenkälaatikoihin, tallennetaan tietokoneen kovalevylle tai asetetaan julkisesti esille, ovat keskeisiä identiteettien, yhteisöjen ja muistojen rakennusaineksia.

Tutkimuksessa pohditaan, millaisia itsestä kertomisen ja esittämisen tapoja henkilökohtaiset valokuvat mahdollistavat ja millaisia käyttötarkoituksia valokuva saa omaelämäkerrallisessa kontekstissa. Tutkimusaineisto koostuu taideopiskelijanaisten minä-aiheisista valokuvista ja niihin liittyvistä haastatteluista. Tutkimuksessa analysoidaan albumikuvia, perhevalokuvia ja valokuvataiteellisia omakuvia sekä kuviin liittyviä kertojien itsemäärittelyjä, sosiaalisia suhteita ja kulttuurisia käytänteitä. Teos valottaa aikamme sosiaalisia draamoja, paljastaa kulttuurisia normeja ja odotuksia sekä ilmentää naiseuden säätelyjä ja toimintamahdollisuuksia. Tutkimus on ensimmäisiä suomalaisia valokuva- ja omaelämäkertatutkimuksia, jossa sekä valokuvat että haastattelupuhe ovat tutkimuksen keskiössä