Lapin yliopiston julkaisuja

Sarja A. Acta Universitatis Lapponiensis, A87

remes.jpg

Katseen kulttuuriset rajat. Shamanismista uusshamanismiin.

Marjo Remes
Acta Universitatis Lapponiensis 87

Laajuus: 575 s.
Julkaisuvuosi: 2005
ISBN: ISBN 951-634-97
Kieli: fin
Kustantaja: Lapin yliopisto

Kuinka tulkiten ja millä keinoilla ihmiskunnalle vanha mutta kulttuurillemme vieras ilmiö, shamanismi, on pyritty ottamaan teoreettisen haltuunoton jälkeen toiminnallisesti haltuun?

Millainen on tämän ilmiötä muokkaavan, transformoivan prosessin tuloksena muodostunut uudenlainen elävä ilmiö? Mistä tarpeista ja toiveista se syntyy ja mihin se vastaa? Millaisia ovat uuden ilmiön sisällöt ja käytännöt, millainen sen suhde oman aikamme kulttuuriin, entä perinteiseen shamanismiin? Tutkimuksessaan "Katseen kulttuuriset rajat - shamanismista uusshamisnismiin" Marjo Remes etsii vastauksia näihin kysymyksiin ja tutkii uusshamanismia nykyisenä kulttuurin tuotteena ja kulttuuri-ilmiönä

.