Lapin yliopiston julkaisuja

Sarja A. Acta Universitatis Lapponiensis, A178

autti.jpg

1900-luvun alun valokuvaajanaisia Rovaniemellä.

Mervi Autti

Lyyli ja Hanna Auttin valokuvat avaavat ikkunoita neitikulttuuriin. Mikrohistoriallinen tutkimus Rovaniemellä 1900-luvun alussa toimineista valokuvaajanaisista näyttää Auttin neidit niin valokuvauksen ammattilaisina kuin albumikuvien näppäilijöinäkin.

Rovaniemi, "ei kylä eikä kaupunki", antoi heille tilaa monien epäsovinnaisten valokuvien ottamiseen. Kokonaisuuteen piirtyy kytkös naimattomuudesta ja valokuvaajan ammatista myös yleisellä tasolla. Tutkimuksessaan Mervi Autti tarkastelee nuorten naimattomien naisten toiminnan tiloja pohjoisen keskuksessa. Minkälaisia olivat ne yhteiskunnalliset ja kulttuuriset reunaehdot, joiden mukaan eritoten ylä- ja keskiluokkaiset - porvariskulttuurin - naimattomat naiset toimivat? Tutkimuksen metodologisena kysymyksenä on, minkälaisena neitien elämä välittyy valokuvien kautta. Miten valokuvien kautta voi tulkita menneisyyttä? Yleensä menneestä kertovat valokuvat ovat tutkimuksessa olleet lähinnä kuvittajan roolissa. Tässä kirjassa valokuvat ovat keskeistä aineistoa, tulkinnan lähteitä. Monitieteinen tutkimus perustuu menneisyyden näkemiseen visuaalisena. Kulttuurihistoria on sen kotipesä ja perusjuonteena feministinen lukutapa. Historiallisen tiedon lisäksi Mervi Auttin tutkimus tuottaa uutta näkemystä myös kulttuurihistorian metodisiin keskusteluihin. Kirjan on kustantanut Musta Taide, se on Lapin yliopiston väitöskirja, siksi myynnissä Lapin yliopistokustannuksella

Laajuus: 287 s.
Julkaisuvuosi: 2010
ISBN: 978-952-5818-12-3
Kieli: fin
Kustantaja: Lapland University Press / Lapin yliopistokustannus