Lapin yliopiston julkaisuja

Sarja A. Acta Universitatis Lapponiensis, A160

hiltunen.jpg

Yhteisöllinen taidekasvatus. Performatiivisesti pohjoisen sosiokulttuurisissa ympäristöissä.

Mirja Hiltunen

Acta Universitatis Lapponiensis 160

Laajuus: 301 s.
Julkaisuvuosi: 2009
ISBN: 978-952-484-289-1
Kieli: fin, eng
Kustantaja: Lapland University Press / Lapin yliopistokustannus

Yhteisöllinen taidekasvatus huomioi paikkakunnan sosiokulttuurisen ympäristön. Se tunnistaa menneen mutta tarjoaa taiteen kautta mahdollisuuden myös muutokseen ja tulevaisuuden suunnitteluun.

Kirja tarkastelee Suomen Lapissa toteutettuja taidekasvatushankkeita, joissa on etsitty pohjoisten kylien ja nykytaiteen välistä vuorovaikutusta. Yhteisöllinen taidekasvatus tukee yksilön ja yhteisön toimijuutta ja voimaantumista. Kirjan runsas kuvitus ja toimintatutkimukselle luonteenomainen käytännön ja teorian vuoropuhelu tuovat pohjoisen ympäristön ja sen ihmiset lukijaa lähelle. Yhteisöllistä taidekasvatusta kehitetään Tunturin taidepajan ja Utsjoen Tulikettu -hankkeiden sekä kuvataideopettajakoulutuksen vuorovaikutuksessa Tutkimus korostaa taidetoiminnan mahdollisuuksia nostaa esiin ympäristöjen ja yhteisöjen erityispiirteitä ja vahvuuksia sekä olla aktiivisesti mukana niiden kehittämisessä. Käytännön kuvaukset ja toiminnasta kertyneiden kokemusten analysointi luovat taidekasvatuksen ammattilaisille, opiskelijoille ja muille toimijaryhmille pohjaa myös uusien hankkeiden kehittelyyn. Mirja Hiltunen on toiminut kuvataideopettajakouluttajana Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa vuodesta 1994. Hän on ohjannut lukuisia pohjoiseen ympäristöön kiinnittyviä taidetapahtumia ja projekteja, rakentanut näyttelyitä ja julkaissut teemaa käsitteleviä oppimateriaaleja sekä artikkeleita. Hiltusen väitöstutkimus esittelee keskeisen osan julkaistuista artikkeleista sekä nostaa yhteisöllisen taidekasvatuksen merkityksen myös laajempaan, kansainväliseen tarkasteluun.