Lapin yliopiston julkaisuja

Sarja A. Acta Universitatis Lapponiensis, A238Onko puhelinkoppi koru? Nykykoru taiteen kentällä.     

Päivi Ruutiainen 

Acta Universitatis Lapponiensis 238

Laajuus: 338 s.
Julkaisuvuosi: 2012
ISBN: 978-952-484-568-7
Kieli: fin
Kustantaja: Lapland University Press / Lapin yliopistokustannus

Väitöskirjassa käsitellään nykykorua siitä tuotettujen puheiden ja tekstien kautta. Tutkimuksessa esitetään nykykoruun liittyviä määrittelyjä sekä tuodaan esille sen monenlaisia piirteitä. Keskeinen kysymyksenasettelu on nykykorun ja nykytaiteen välinen suhde: mitkä asiat ovat samanlaisia ja mitkä erilaisia.