Lapin yliopiston julkaisuja

Sarja A. Acta Universitatis Lapponiensis, A203Transparentti media. Valokuva digitaalisen kuvantamisen aikakaudella. Valokuvan moderni, postmoderni ja globaali tulkinta.  

Pertti Pitkänen 

Acta Universitatis Lapponiensis 203

Laajuus: 240 s.
Julkaisuvuosi: 2011
ISBN: 978-952-484-437-6
Kieli: fin 

Tutkimus käsittelee digitalisoitumisen vaikutusta valokuvaan. Valokuvan digitalisoitumisella on erilainen vaikutus riippuen siitä, mistä näkökulmasta asiaa tarkastellaan. Tutkimuksessa lähestytään valokuvaa ensin modernin ja sen jälkeen postmodernin diskurssin mukaisesta näkökulmasta.