Lapin yliopiston julkaisuja

Sarja A. Acta Universitatis Lapponiensis, A197

falin.jpg

Praktinen diffuusio. Muotoilu asiantuntijuuden
alueena ammatillisen identiteetin näkökulmasta.

Petra Falin

Acta Universitatis Lapponiensis 197

Laajuus: 202 s.
Julkaisuvuosi: 2011
ISBN: 978-952-484-401-7
Kieli: fin
Kustantaja: Lapland University Press / Lapin yliopistokustannus

Praktinen diffuusio analysoi ja käsitteellistää muotoilun asiantuntijana toimimista teollisuuden käytännöissä.

Teoksessa tarjotaan kriittiseen realismiin pohjaava näkökulma muotoilun asiantuntijuuteen tarkastelemalla kohdetta ammatillisen identiteetin viitekehyksessä. Tutkimus osoittaa, että ottamalla muotoilun käytännöt tutkimuksen kohteeksi voidaan oppia ymmärtämään ja selittämään sellaisia tekijöitä, jotka eivät tule havaittaviksi pelkästään käytännön työtä tekemällä. Työ tarjoaa välineitä ennen kaikkea aihepiirin jatkotutkimukseen mutta avaa samalla näkökulmia alan korkeakoulutuksen tueksi.