Lapin yliopiston julkaisuja

Sarja A. Acta Universitatis Lapponiensis, A228Paikan henki. Matkailijan mielikuvasta graafiseksi kuvaksi.    

Silja Nikula 

Acta Universitatis Lapponiensis 228

Laajuus: 180 s.
Julkaisuvuosi: 2012
ISBN: 978-952-484-540-3
Kieli: fin
Kustantaja: Lapland University Press / Lapin yliopistokustannus

Tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka matkailijan kokemus paikan hengestä saa näkyvän muodon graafisena kuvana. Kuvan tekeminen nähdään visuaalisena kerrontana, ja sitä tarkastellaan tekijän näkökulmasta. Tutkimus ottaa osaa keskusteluun kuvan kielestä ja pohtii erityisesti liikkumattoman kuvan mahdollisuuksia kerronnassa. Taiteellisen osion muodostavat puupiirrokset, jotka syntyivät Prahan, Lofoottien ja muutamien muiden matkojen jälkeen. Kuvat jaotellaan eri moodeihin eli kuvallisen esittämisen tapoihin, jotka korostavat kukin eri puolia paikan hengestä matkailijan kokemana.