Lapin yliopiston julkaisuja

Sarja A. Acta Universitatis Lapponiensis, A322

Vaate kuin uni - surrealististyylisen muodin tulo Suomeen 1930-1950-luvuilla.

Suvi Sandvik 

Laajuus: 302 s.
Julkaisuvuosi: 2016
 ISBN 978-952-484-893-0. ISSN 0788-7604. Verkkoversio: Acta Electronica Universitatis Lapponiensis 190. ISBN (pdf) 978-952-484-894-7. ISSN (pdf) 1796-6310.
 Kieli: fin

Joidenkin suomalaisten 1930-1950-lukujen vaatteiden rusetti-, perhos-, lintu-, kasvi- ja meriaiheiset dekoraatiot näyttävät samanlaisilta kuin pariisilaisten surrealismista ammentaneiden muotitaiteilijoiden suunnittelemien vaatteiden dekoraatiot. Vaikka surrealismin juuret ovat Pariisin kirjallisuudessa, surrealismi alkoi pian vaikuttaa myös kuvataiteeeseen ja muotiin.

Tämä tutkimus avaa näkökulmia vähän tutkittuun surrealististyyliseen muotiin. Se pohtii surrealististyylisen vaatteen olemusta muotitaiteilijan kannalta: Miten suomalaiset muotitaiteilijat sovelsivat surrealismia suunnittelemiinsa vaatteisiin? Miten aikakauden ja yhteiskunnan henkinen ilmapiiri sekä aikalaistaide ja taideteollisuus vaikuttivat vaatteisiin? Toimivatko vaatteet kannanottoina yhteiskuntaan?