Lapin yliopiston julkaisuja

Sarja A. Acta Universitatis Lapponiensis, A324

Marjamatkoilla ja kotipalkisilla. Keskustelua Lapin ympäristökonflikteista nykytaiteen keinoin.

Maria Huhmarniemi 

Laajuus: 170 s.
Julkaisuvuosi: 2016
 ISBN 978-952-484-897-8. ISSN 0788-7604. Verkkoversio: Acta Electronica Universitatis Lapponiensis 192. ISBN (pdf) 978-952-484-898-5. ISSN (pdf) 1796-6310.
 Kieli: fin

Maria Huhmarniemi tarkastelee taideperustaisessa toimintatutkimuksessaan, miten nykytaiteilija voi osallistua ympäristökonflikteja käsitteleviin keskusteluihin nykytaiteen keinoin. Tutkimus sisältää taiteellisia produktioita ja niitä käsitteleviä tutkimusartikkeleja. Huhmarniemi on työskennellyt yhteistyössä eri alojen tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa taiteessaan. Teosten aiheet ovat liittyneet pohjoisiin ympäristökonflikteihin: uhanalaisen apilakirjokääriäisen suojeluun ja vesivoiman rakentamissuunnitelmaan, ulkomaalaisten ja paikallisten marjastajien konflikteihin sekä kaivosteollisuuden, matkailuelinkeinon ja poronhoidon ristiriitoihin.

Tutkimus kuvaa nykytaiteen potentiaalia monitieteisessä ympäristötutkimuksessa ja tiedeviestinnässä. Nykytaiteessa voi välittää tutkimustietoa yleisölle symbolisessa, moniaistisessa ja monitasoisessa muodossa ja nostaa esiin syrjään jääneitä tarkastelukulmia. Tutkimus antaa virikkeitä myös ympäristö- ja kuvataidekasvatukseen.  Ympäristökonflikteja voidaan käsitellä ilmiöperustaisessa opetuksessa sekä tiede- ja taideperustaisia menetelmiä integroivassa ympäristökasvatuksessa.