Lapin yliopiston julkaisuja

Sarja A. Acta Universitatis Lapponiensis, A189

vanhatapio.jpg

Poikavoimaa kuvataideharrastukseen. Pohjoinen
näkökulma poikien ja lasten vanhempien näkemyksiin
kuvataideharrastuksesta ja kuvataideopetuksesta.

Tuula Vanhatapio

Mitkä seikat pojan elinpiirissä vaikuttavat hänen kuvataideharrastusmahdollisuuteensa?

Tutkimuksessa paljastetaan ilmiön ympärillä olevia stereotyyppisiä itsestäänselvyyksiä sekä poikien elämään vaikuttavien heteronormatiivisen maskuliinisuuden rajoja. Kirjassa lähestytään harrastustoimintaa taidekasvatuksen, suomalaisen yhteiskunnan, Rovaniemen kuvataidekoulun, asuinalueen, perheen ja poikien näkökulmista. Lisäksi tutkimuksessa etsitään vastauksia kysymykseen: Millaisia ovat poikia kiinnostavat kuvataideopetuksen menetelmät ja painopistealueet? Kokemuspohjaista kuvataideopetusta kehitetään taidekasvatuksen sisällöistä ja seikkailukasvatuksen toimintakulttuurista käsin. Kehittämistyön lähtökohtana ovat poikien kuvataideopetukselle asettamat vaatimukset, ja tavoitteena on luoda tasa-arvoisempaa kuvataideopetusta.

Laajuus: 251 s.
Julkaisuvuosi: 2010
ISBN: 978-952-484-383-6
Kieli: fin
Kustantaja: Lapland University Press / Lapin yliopistokustannus