Turismi työnä -tutkimusprojekti

Tutkimusprojektin taustalla olivat työelämän ja matkailun rinnakkaiset muutokset osaamisen, kokemuksen ja ammatti-identiteetin keskeisyydestä kohti performanssia, elämystä ja joustavaa, prekaaria työntekijyyttä. Niin matkailualalla kuin muuallakin yhteiskunnassa yleisövaikutuksista on tullut keskeinen menestymisen ja selviytymisen avain. Suomen Lapissa, jossa matkailuelinkeino on yhtäältä menestynyt naapurimaita paremmin, mutta joka on maailman mittakaavassa syrjäseutua, matkailun rooli alueen asukkaiden taloudellisessa ja sosiaalisessa hyvinvoinnissa on keskeinen - etenkin kun aluetta rasittavat tehtaiden sulkemiset ja perinteisten miesten työpaikkojen väheneminen. Matkailu antaa mahdollisuuksia, mutta asettaa samalla haasteita paikalliselle luonnolle, kulttuurille, elämäntavalle, sukupuolten välisille suhteille ja myös paikallisille ja globaaleille "ansaintalogiikoille".

Projektiin osallistui neljä senioritutkijaa: Seija Tuulentie, Jarno Valkonen, Anu Valtonen ja Soile Veijola, joka johti projektia. Väitöskirjaansa projektissa tekivät Minni Haanpää, Maria Hakkarainen, Mika Kylänen ja Outi Rantala. Hakkarainen ja Kylänen työskentelivät Akatemian rahoituksella, Haanpää ja Rantala toimivat matkailututkimuksen oppiaineessa assistentteina. Pro gradunsa projektissa tekivät Leena Hakkarainen matkailututkimukseen ja Antti Pakkanen sosiologiaan. Meneillään ovat vielä Katja Seppisen ja Veera Kinnusen opinnäytetyöt. Projektissa teki esiselvityksiä myös kaksi tutkimusamanuenssia, Sanna Kyyrä ja Tiina Pirttijärvi. Sillä oli myös useita yhteistyökumppaneita eri tieteenaloilla ja eri maissa.

Projektin tavoitteena oli tuottaa tietoa matkailusta työnä, ammatteina, taitoina ja yhteiskuntapoliittisen päätöksenteon sekä liiketaloudellisten sovellutusten kohteena.

Tarkastelujen kohteena ja toimintalinjoina, joiden mukaan tutkijat ryhmittyivät projektin sisällä pienemmiksi tutkimusryhmiksi, olivat:

 • matkailutöiden ja perinteisten töiden yhteensovittaminen
 • matkailutyö sukupuoliesityksinä ja luontosuhteen määrittäjinä
 • matkailutyö kulttuurisena kompetenssina.

Avainsanat: matkailu, työ, tieto, luontomatkailu, identiteetti, paikallinen yhteisö, matkailuelämys, Lappi, kulttuurintutkimus, sosiologia, markkinointi.

Projektissa tehtiin seuraavat toimenpiteet:

 • Projektissa tehtävät väitöskirjat ohjattiin sekä projektin omissa tutkimusseminaareissa että kunkin väitöskirjantekijän kolmen hengen ohjausryhmän tapaamisissa; lisäksi tohtoriopiskelijoiden osallistumista kansainvälisiin konferensseihin, oman tieteenalansa jatkokoulutusseminaareihin sekä Lapin yliopiston tutkijakoulun kursseille.

 • Järjestettiin kirjoituskilpailu matkailutöihin liittyvistä ammatillisista elämäkerroista Lapissa ja toimitettiin laajalle yleisölle ja elinkeinolle suunnattu kirja saadun aineiston pohjalta: Jarno Valkonen ja Soile Veijola toim. Töissä tunturissa. Ajatuksia ja kokemuksia matkailutöistä, 2007.

 • Tutkimusaineistoja hankittiin haastattelemalla matkailutyöntekijöitä, havainnoimalla ja osallistumalla matkailualan töihin ja koulutuksiin sekä toimintatutkimuksen keinoin.

 • Aineistoja analysoitiin laadullisilla menetelmillä kuten retoriikka-analyysi, etnografia, semioottinen kertomusanalyysi ja diskurssianalyysi

 • Projektissa tehtyjen tutkimusten tuloksista julkaistiin vuoden 2009 loppuun mennessä 10 kansainvälistä referee -artikkelia (ja submitattiin lisäksi 3) ja 4 kansallista referee -artikkelia, kaksi antologia-muotoista kirjaa, kaksi muuta kansainvälistä artikkelia sekä yksi projektin jäsenten yhteisartikkeli. Tekeillä on vuonna 2010 useita muita artikkeleita.

 • Projekti järjesti yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa yhteensä viisi (5) kansainvälistä konferenssia ja tutkijatapaamista, ja kaksi (2) kotimaista työryhmää kansallisilla tiedepäivillä.

 • Projektin johtaja piti yhteensä kuusi (6) kansainvälistä key note -esitelmää tutkimuksensa aihepiiristä; ryhmän jäsenet pitivät 25 muuta esitelmää kansainvälisillä tieteellisillä foorumeilla. Kotimaisia tieteellisiä alustuksia pidettiin viisi (5), samoin kuin työelämän (5).

 • Projekti kutsui vieraakseen kahdeksan (8) ulkomaista tutkijaa joko tutkijavierailuille tai key note alustajiksi konferenssiin (UK, USA, Uusi Seelanti, Norja).

 • Tutkimustuloksia integroitiin opetukseen yli 20:lla luennolla ja tuloksena oli myös matkailututkimuksen oppiaineeseen pakollinen syventävien opintojen opintojakso Matkailu työnä ja ammattina sekä siihen liittyvät kirjallisuuspaketit aihetta koskevasta tutkimuksesta.

 • Projektin kotisivuja ylläpidettiin koko projektin ajan; projektin päätteeksi ne uudistettiin tiedottamaan tutkimusten tuloksista ja toimimaan entistä paremmin aihepiiriä koskevan tiedon välittäjänä.

 • Tutkimustuloksia popularisoitiin eli julkaistiin kuudessa (6) sanomalehtiartikkelissa, ryhmän jäsenten ylläpitämässä Lapin Kansan blogissa ja kolumnissa.

 • Projekti käynnisti yhdessä Lapin yliopiston kirjaston kanssa pilottihankkeen projektikohtaisesta kirjaston yhdyshenkilöstä, nimikkokirjastonhoitajasta, joka osallistui projektin toimintaan alusta asti, seurasi sen tietotarpeita ja kehittäen projektiin liittyvän tutkimuskirjallisuuden ja tietokantojen saatavuutta (kirjastonhoitaja Tapani Takalo).

 • Projektissa tiedotettiin toiminnasta ja tutkimustuloksista sen omilla nettisivuilla, osallistumalla Lapin elämysteollisuuden LEO:n ja Lapin yliopiston yhteiseen Elämysklubiin, perustamalla tutkijoiden blogi (Matkailu avartaa ajattelua)I Lapin kansan verkkolehteen Hetki.fi, uudistamalla nettisivut projektin päätteeksi vastaamaan sekä akateemisen työyhteisön että ympäröivän yhteiskunnan tietotarpeita, kirjoittamalla alakerta-artikkeleita sanomalehtiin, antamalla haastatteluja tiedotusvälineille sekä julkaisemalla kotimainen, suurelle yleisölle suunnattu kirja matkailutyöstä sekä painotuotteena että myöhemmin nettikirjana.

 • Töissä tunturissa -kirjan käyttö uusien työnhakijoiden perehdytystyössä Tunturi-Lapin työvoimatoimistossa sekä  AKE:n työhyvinvointihankkeessa.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK