Julkaisut / Publications

Articles in scientific journals (Referee practice) / Kansainväliset referee –julkaisut

Valtonen, A., Kylänen, M. and Haanpää, M. (to be submitted in January) “Extending Tourism Marketing: Cultural Perspective to Customer”, Journal of Travel Research.

Valtonen, A. and Veijola, S (submitted) Sleep in the Tourism Industry. Annals of Tourism Research.

Haanpää, Minni. (submitted) Ethnographic approach to event management. Researching voluntary workers’ knowledge. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism.

Rantala, Outi (in print) ‘Tourist Practices in the Forest’. Annals of Tourism Research.

Rantala, Outi (submitted) Doing Ethnography on Nature Tourism. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism.

Veijola, Soile (ed.) (in print) Tourism as Work. Interdisciplinary Conversations on Tourism, Labour and Value. A Special Issue in Tourist Studies Nr. 2/2009 (Harris, Minca, Valtonen, Valkonen, Veijola).

Valkonen, Jarno (in print) Acting in Nature: Service Events and Agency in Wilderness Guiding, Tourist Studies Nr. 2/2009  

Valtonen, Anu (in print) Small Tourism Firms as Agents of Critical Knowledge,Tourist Studies Nr. 2/2009

Veijola, Soile (in print) Gender as Work in the Tourism Industry, Tourist Studies Nr. 2/2009  

Veijola, Soile (in print) Introduction, Tourist Studies Nr. 2/2009

Rusko, Rauno, Kylänen, Mika and Saari, Riikka (2009) Supply Chain in Tourism Destinations. The Case of Levi Resort in Finnish Lapland  . International Journal of Tourism Research 11(1), 71-87.

García-Rosell, José-Carlos, Haanpää, Minni, Kylänen, Mika and Markuksela Vesa  (2007) From Firms to Extended Markets - A Cultural Approach to Tourism Product Development. Tourism - an International Interdisciplinary Journal 55(4), 445-459. (A Special Issue: Community Development and Entrepreneurial Activity, eds Candice Harris & Stroma Cole.)

Hakkarainen, Maria & Seija Tuulentie  (2008). Tourism’s role in rural development of Finnish Lapland: interpreting national and regional strategy documents. Fennia 186: 1, pp. 3–13. Helsinki. ISSN 0015-0010.

Veijola, Soile and Jokinen, Eeva (2008) Towards a Hostessing Society? Mobile Arrangements of Gender and Labour. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 16(3), 166-181.

 

Book chapters

Veijola, Soile and Valtonen, Anu (2007) The Body in Tourism Industry. In Annette Pritchard, Nigel Morgan & Irena Ateljevic (eds): Tourism & Gender: Embodiment, Sensuality and Experience. CABI Publishing, 13-31.

Veijola, Soile, Valtonen, Anu, Valkonen, Jarno, Tuulentie, Seija, Rantala, Outi, Hakkarainen, Maria ja Haanpää, Minni (2008) Töissä tunturissa: tutkijatulkintoja elämäkerta-aineistosta. Teoksessa Valkonen, Jarno ja Veijola, Soile (toim.): Töissä tunturissa. Ajatuksia ja kirjoituksia matkailutyöstä. Suomen Akatemia / Lapin yliopistokustannus. Rovaniemi, 21-68. 

 

Finnish referee publications

Ruuska, Petri ja Valkonen, Jarno (2008) Pohjoiset safarioppaat kansallisten kategorioiden käyttäjinä. Kulttuurintutkimus 25(1), 3-16.

Tuulentie, Seija (toim.) (2009) Turisti tulee kylään. Matkailukeskukset ja lappilainen arki. SoPhi/Minervakustannus.  

Mettiäinen, Ilona, Uusitalo, Marja and Rantala, Outi (2009) Osallisuus matkailukeskusten suunnittelussa. In Tuulentie, Seija (ed.) Turisti tulee kylään. Matkailukeskukset ja lappilainen arki. SoPhi 112, Minerva Kustannus, Jyväskylä. 206-242.

Rantala, Outi (2009) Lomalla luonnossa. Tunturikeskukset matkailijoiden paikkoina. In Tuulentie, Seija (ed.) Turisti tulee kylään. Matkailukeskukset ja lappilainen arki. SoPhi 112, Minerva Kustannus, Jyväskylä. 108-130

Hakkarainen, Maria (2009) Matkailu maaseudun uutena työnä. In Tuulentie, S. (Ed.), Turisti tulee kylään. Matkailukeskukset ja lappilainen arki. (pp.132-159).  Jyväskylä: Minerva kustannus. 132-159.

 

Toimitetut kirjat / Edited books

Valkonen, Jarno ja Veijola, Soile (toim.) (2008) Töissä tunturissa. Ajatuksia ja kirjoituksia matkailutyöstä. Suomen Akatemia / Lapin yliopistokustannus. Rovaniemi.

 

Muut kansainväliset artikkelit / Other international articles (non-referee)

Published international conference papers / Julkaistut kansainväliset konferenssipaperit

Tuulentie, Seija and Hakkarainen, Maria (2007) From Reindeer Herding to Tourist Hosting: The Changing Taskscapes of Rural Communities. In Candice Harris   & Marlies van Hal (eds): The Critical Turn in Tourism Studies - Promoting an Academy of Hope. Conference Proceedings. Book of Papers. The 2nd International Critical Tourism Studies Conference, 356-360.

 

Selvitykset, Kandidaatintutkielmat ja Pro Gradu -tutkielmat / Preliminary Reports, Bachelor's Theses, and Master’s Theses

Erkinmikko, Päivi ja Tiikkaja, Hanna (2010) Vaihtelu virkistää vai virkistääkö? Tutkimus matkailutyön sesonkiluonteisuuden
vaikutuksista työssä jaksamiseen. Kandidaatintutkielma. Matkailututkimus. Malima -ohjelma. Lapin yliopisto. Kevät 2010.

Pakkanen, Antti (2009) ‘Oppaan pitää olla niin moneen suuntaan’. Luontomatkailu työnä. Pro gradu –tutkielma. Sosiologia. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Lapin yliopisto. Syksy 2009.

Pirttijärvi, Tiina (2008) Matkailutyötä koskevan tilastoinnin kartoitus ja kehittäminen. Esiselvityksen raportti. Turismi työnä –hanke, Suomen Akatemia, Lapin yliopisto, Metsäntutkimuslaitos (Metla)

Kyyrä, Sanna (2007). Turismityön tutkimus. Raportti kirjallisuushakujen toteuttamisesta ja tuloksista [Tourism as Work. Report on the realisation and results of a literature search] December 2007. Unpublished manuscript. Tourism as Work Research Project. [www.ulapland.fi/taw]

Kyyrä, Sanna (2007) The Body in Tourism Research: A quantitative content analysis of bibliographic references. University of Lapland. An unpublished manuscript.

Hakkarainen, Leena (2006) Sesonkityöläinen palvelumaiseman tuotteena ja tuottajana. Pro gradu –tutkielma. Matkailututkimus / matkailun kulttuurintutkimuksen suuntautumisvaihtoehto. Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta. Lapin yliopisto. Syksy 2006.

 


Töissä tunturissa.pdf


Turismityönä loppuraportti joulukuu 2007.pdf


Hallinnollinen raportti ruumiillisuus matkailuntutkimuksessa marraskuu 2007.pdf


Matkailutyötä koskevan tilastoinnin kartoitus ja kehittäminen Esiselvitys raportti 2008.pdf

Antti Pakkanen (2009) ‘Oppaan pitää olla niin moneen suuntaan’. Luontomatkailu työnä. Pro gradu –tutkielma.pdf

Kandi_Kansi_banneri.jpg

Vaihtelu virkistää - vai virkistääkö_Erkinmikko_Tiikkaja.pdf


Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK