Koulutuskalenteri
 

Hankintalain soveltaminen ja uudistus 2016 (1 pv) - TILAUSKOULUTUS


Koulutus- ja kehittämispalvelut toteuttaa yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa hankintalakikoulutuksia tilauskoulutuksena. Alla esimerkki tehokkaasta yhden päivän koulutuksesta, joka on suunnattu kuntien hankinnoista vastaavalle henkilöstölle. Miten tehdä tarjouspyyntö, miten hyödyntää hankintalakiin tulevia muutoksia ja miten ulkoistaa palveluja tehokkaasti?

 

KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA:

HANKINTALAIN SOVELTAMISALA
• Lainsäädännön perusperiaatteet
• Millaiset hankinnat tulee kilpailuttaa hankintalain mukaan?
• Kenen täytyy kilpailuttaa?
• Hankintailmoituksen teko, hankintailmoitusten seuranta (HILMA)

NOPEA KATSAUS HANKINTALAKIIN TARJOAJAN NÄKÖKULMASTA
• Avoin menettely
• Rajoitettu menettely
• Neuvottelumenettely
• Puitejärjestelyt
• Suorahankinnat

TARJOUSPYYNNÖN TEKEMINEN JA SOVELTUVUUSVAATIMUKSET YRITYKSILLE

• Tarjouspyynnön sisältö hankintalain näkökulmasta
• Millaisia vaatimuksia lain mukaan voi asettaa?
• Tarjoajien sulkeminen tarjouskilpailun ulkopuolelle
• Tarjoajien valinta kaksivaiheisissa hankintamenettelyissä

LOUNAS

TARJOUSTEN KÄSITTELY JA HANKINTAPÄÄTÖS
• Tarjousten avaaminen ja tarkastaminen
• Tarjouksen hylkääminen
• Tarjousten vertailu ja hankinnan perustelu
• Hankintapäätöksen sisältö
• Hankintapäätöksen tiedoksiantaminen tarjoajille

OIKEUSTURVAKEINOT JA ASIAKIRJOJEN JULKISUUS

• Valitusprosessi markkinaoikeuteen
• Seuraamusjärjestelmä
• Mitkä asiakirjat hankintaprosessissa tulevat julkisiksi?

KAHVITAUKO

HANKINTA-ASIOISSA HUOMIOITAVAA
• Hankintaprosessi kunnan näkökulmasta
• Julkiset hankinnat ja niiden merkitys
• Markkinoiden luominen julkisten hankintojen avulla
• Yhteistyö kuntien ja yrittäjien välillä
• Kokemustenvaihtoa


Koulutus voidaan toteuttaa tilauskoulutuksena kunnalle tai muulle julkishallinnon organisaatiolle, sisältöjä voidaan räätälöidä tarpeita vastaaviksi.

Koulututtajina käytetään Lapin yliopiston ja Lapin AMK:n asiantuntijoita sekä yhteistyökumppaneita.


Pyydä tarjous!

Lisätiedot:
- koulutuspäällikkö Niina Alapuranen, Lapin yliopisto / Koulutus- ja kehittämispalvelut (p. 040 515 6544, niina.alapuranen(at)ulapland.fi)
- erityisasiantuntija Mirva Juntti, Lapin ammattikorkeakoulu / Kaupan ja kulttuurin yksikkö (p. 0400 126 287, mirva.juntti(at)lapinamk.fi)