Kasvun kartalla kulkemassa (5 op)

25.1.2022 0:00–22.3.2022 0:00


Logo: Opetushallitus rahoittaa hanketta

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Koulutus perehdyttää osallistujat kolmeen varhaiskasvatuksen ajankohtaiseen teemaan:

1) Toimintaympäristö- ja kulttuuri sekä yhteistyö: inklusiivisen varhaiskasvatuksen toimintaympäristön ja -kulttuurin kehittäminen, moniammatillinen ja kodin kanssa tehtävä yhteistyö;
2) Pedagogiikka ja arviointi: pedagogiset menetelmät ja toimenpiteet sekä pedagogisen toiminnan arviointi;
3) Pedagoginen kirjoittaminen – lapsen vasu: mm. lapsen kokonaistilanne, vahvuuksien kirjaaminen, huoltajan ja lapsen osallisuus pedagogisissa prosesseissa, kielenkäyttö ja lapsen toiminnan kuvaaminen, lapsen kehityksen ja oppimisen tuki.

Koulutus koostuu yhdestä lähipäivästä Rovaniemellä Lapin yliopistolla, kahdesta puolen päivän etäkoulutuksesta sekä kolmesta tunnin mittaisesta etäluennosta. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu ennakkotehtäviä sekä pedagogiseen kirjoittamiseen liittyviä tallenteita ja ohjattua työskentelyä verkossa.

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen henkilöstö

Aikataulu: 

25.1.2022, kellonaika tarkentuu (6 h), Lapin yliopisto, F4014 (Taiteiden tiedekunta, F-siipi, 4. krs.)
Aihe: Toimintaympäristö- ja kulttuuri sekä yhteistyö
Kouluttajana Minna Vuolukka

1.2.2022 & 8.2.2022 klo 12.00-14.30, verkossa
Aihe: Pedagogiikka ja arviointi
Kouluttajana Jaana Veteläinen

15.2.2022, 1.3.2022 & 22.3.2022 klo 15.00-15.45, verkossa
Aihe: Lapsen vasu


Kouluttajat:
Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin asiantuntijat:
-Minna Vuolukka, ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja
-Jaana Veteläinen, ohjaava opettaja, KM, erityisopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja

Kustannukset: Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta, muista kuluista osallistujat vastaavat itse.

Haku: Koulutukseen ilmoittautuminen avautuu myöhemmin

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Katja Norvapalo P. 040 484 4185
Koulutussihteeri Tarja Tuisku P. 040 484 4136
Suunnittelija Satu Narkaus P. 040 831 6808
etunimi.sukunimi@ulapland.fi