Koulutuskalenteri
 

Kuvista hyötyvät kaikki - Visuaalisuus osana varhaiskasvatuksen arkea (5 op) KOULUTUS ON TÄYNNÄ!

24.11.2020–24.2.2021 0:00–0:00


Logo: Opetushallitus rahoittaa hanketta

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Koulutus johdattaa kehittämään varhaiskasvatuksen kuvallista arkea, juurruttamaan siihen uusia osallistujan omaan ympäristöön sopivia työtapoja sekä ennaltaehkäisemään haastavia tilanteita.

Koulutuksen sisällöt: Kuvat toiminnanohjauksen ja kommunikoinnin tukena (mitä, miten, miksi, kenelle ja kenen kanssa); Kielen kehitys ja sen tukeminen – pedagogiset näkökulmat varhaiskasvatuksessa; Päivän toimintojen jäsentäminen ja ajan hallinnan oppiminen; Sosiaaliset tarinat; Kuvat leikin tukena ja positiivisen pedagogiikan välineenä; Visualisointi haastavien tilanteiden ennaltaehkäisyssä; Varhaiskasvatuksen kuvallinen oppimisympäristö; Lapsi mukana kehittämässä kuvallista ympäristöä – osallisuuden pedagogiikka. Vuorovaikutuksellinen, osallistujien kokemuksia hyödyntävä koulutus koostuu 4 koulutuspäivästä ja oman työn reflektointiin liittyvistä tehtävistä.

Kohderyhmä: Ensisijaisena kohderyhmänä on varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstö.

Kouluttajat: Kouluttajina toimivat Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Tervaväylän asiantuntijat Anna-Kaisa Sipilä ja Riikka Pesonen.

Aikataulu:

Ti 24.11.2020 klo 12-17:30, VERKOSSA
Kouluttajina ohjaava opettaja Anna-Kaisa Sipilä ja konsultoiva ohjaaja Riikka Pesonen

Ti 8.12.2020 klo 12-17:30, VERKOSSA
Kouluttajina ohjaava opettaja Anna-Kaisa Sipilä ja konsultoiva ohjaaja Riikka Pesonen

To 21.1.2021 klo 12-17:30, VERKOSSA 
Kouluttajina ohjaava opettaja Anna-Kaisa Sipilä ja konsultoiva ohjaaja Riikka Pesonen

Ke 24.2.2021 klo 12-17:30, VERKOSSA
Kouluttajina ohjaava opettaja Anna-Kaisa Sipilä ja konsultoiva ohjaaja Riikka Pesonen

Kustannukset: 
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta, muista kuluista osallistujat vastaavat itse.

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Katja Norvapalo P. 040 484 4185
Koulutussihteeri Tarja Tuisku P. 040 484 4136
Suunnittelija Satu Narkaus P. 040 831 6808
etunimi.sukunimi@ulapland.fi