Koulutuskalenteri
 
181404_oph_rahoittaa_rgb pieni.png

Lapsen havainnointi ja pedagoginen dokumentointi 6 op

11.1.2018 9:30–2.3.2018 15:30
Lapin yliopisto
Yliopistonkatu 8
Rovaniemi


Opetushallituksen rahoittamaa, opetustoimen henkilöstölle maksutonta täydennyskoulutusta


Koulutuksen sisältö ja tavoitteet:

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää ammattikasvattaja havainnoimaan ja tulkitsemaan lasta päiväkodin tai esiopetuksen arjessa, hyödyntämään havaintoja pedagogisessa dokumentoinnissa sekä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tekemisessä ja arvioinnissa. Koulutuksen aikana käydään koko vasu-kehä lapsikohtaisen kasvatussuunnitelman tekemisestä käytäntöön ja arviointiin sekä huoltajan osallistamiseen. Koulutuksessa perehdytään havainnointi- ja dokumentointitapoihin, joiden avulla kasvattaja voi perustella huoltajan suuntaan tai muille tahoille näkemyksiään lapsen kasvusta ja kehityksestä. Koulutus tarjoaa tietoa lapsen yleisestä kehityksestä sekä sen haasteista, joiden kautta tulkitaan ja dokumentoidaan havaintoja. Koulutuksen teoreettisena pohjana on ratkaisukeskeinen työote sekä lapsen ja huoltajan osallistamisen ideologia.

Kohderyhmä: varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen henkilöstö

Toteutus: Koulutus toteutetaan lähiopetuksena Rovaniemellä. Koulutusmenetelminä ovat keskusteluluennot sekä pienryhmätyöskentely. Koulutukseen sisältyy kuusi lähiopetuspäivää sekä menetelmien itsenäistä, ohjattua harjoittelua. Osallistujat kokoavat itselleen/organisaatiolleen ”havainnoinnin ohjeistuksen”.

Kouluttaja: ELTO, työnohjaaja, kouluttaja Taisto Lehtinen (http://taistolehtinen.fi)

Aikataulu ja sisältö:

11.-12.1.2018 klo 9.30-15.30 (tila F2060, Lapin yliopisto)

 • Havainnointi ja sen tavoitteet
 • Havainnoiva työote varhaiskasvatuksessa
 • Toiminnan kehittämisen kehämalli
 • Havaintojen analysointi ja tulkinta
 • Pedagoginen dokumentointi ja sen merkitys
 • Dokumentoinnin tapoja ja välineitä
 • Helppokäyttöisiä lomakkeita
 • Dokumenttien ja yhteenvetojen laatimisen harjoittelua

  14.-15.2.2018 klo 9.30-15.30 (tila 246, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, Viirinkankaantie 1)
 • Dokumenttien hyödyntäminen työtiimin, huoltajien ja yhteistyötahojen kanssa
 • Tietoa lapsen yleisestä kehityksestä ja sen haasteista
 • Oppimisympäristö ja sen kehittäminen
 • Välineitä ja menetelmiä lapsen tuen tarpeen arviointiin

 

1.-2.3.2018 klo 9.30-15.30 (tila luentosali 8, Lapin yliopisto)

 • Toiminnan tavoitteiden asettaminen, keinoista sopiminen ja arviointi
 • Henkilöstön vuorovaikutustaidot ja tiimin toimivuus
 • Huoltajan osallisuuden mahdollistaminen
 • Tukea tarvitsevan lapsen huoltajan kohtaaminen
 • Ratkaisukeskeisiä keinoja ja menetelmiä mm. lasten sosiaalisten taitojen, tunne-elämän tai keskittymisen tukemiseen Kustannukset
: Koulutus on opetushallituksen kustantamaa opetushenkilöstön täydennyskoulutusta ja opetuksen sekä materiaalin osalta maksutonta. Osallistujat vastaavat itse lounas-, matka- ja majoituskuluista.

Ilmoittautuminen: Koulutus on täynnä. Otamme ilmoittautumisia varasijoille. Sitovat ilmoittautumiset verkkolomakkeella tiistaihin 19.12.2017 mennessä. Katso peruutusehdot alta. HUOM! Verkkolomakkeessa on havaittu toimimattomuutta Internet Exploreria käytettäessä, suosittelemme käyttämään Mozillaa tai Cromea.

Peruutusehdot: Mikäli peruutat osallistumisesi ennen ilmoittautumisajan päättymistä, emme peri peruutusmaksua. Myöhemmin peruutettaessa tai kokonaan peruuttamatta jätettäessä perimme 40 prosenttia koulutuksen järjestämiskuluista / opiskelija. Estyneen tilalle voidaan vaihtaa kuluitta toinen henkilö.

Lisätiedot: koulutuspäällikkö Niina Alapuranen, p. 040 515 6544, etunimi.sukunimi@ulapland.fi