Laulupiirtäminen monialaisen oppimisen tukena (3 op)

3.2.2022 0:00–1.3.2022 0:00


Logo: Opetushallitus rahoittaa hanketta

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Laulupiirtäminen on moniaistinen ja eri ilmaisun muotoja yhdistelevä toimintamuoto, jossa piirrokset syntyvät kuin taianomaisesti laulun tukemana. Menetelmän harjoitteet ja työtavat tukevat eri-ikäisten ja -taitoisten lasten monialaista oppimista sekä tarjoavat osallisuuden ja onnistumisen kokemuksia. Menetelmä toimii myös erinomaisena kuntoutusmuotona erityistä tukea tarvitsevalle lapselle. Koulutuksessa perehdytään laulupiirtämisen menetelmään ja sen laajaan musiikilliseen sisältöön, työtapoihin ja käyttömahdollisuuksiin toiminnallisesti ja vuorovaikutteisesti – laulaen, piirtäen, leikkien, liikkuen, tarinoiden ja yhdessä uutta luoden. Perusteiden lisäksi syvennytään laulupiirtämisen käyttöön eheyttävänä ja toiminnallisena opetusmenetelmänä eri-ikäisten lasten ryhmissä sekä erilaisten oppisisältöjen näkökulmasta. Menetelmä nivoutuu myös osaksi pedagogisia pelejä ja leikkejä.

Koulutus sisältää kaksi lähikoulutuspäivää Rovaniemellä Lapin yliopistolla.

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen henkilöstö

Aikataulu: 3.2.2022 & 1.3.2022, Lapin yliopisto. Aika ja paikka tarkentuvat myöhemmin.

Kouluttaja:
Minna Lappalainen (Laulau Oy), lastenmusiikintekijä, muusikko ja musiikkikasvattaja, joka on kouluttanut tuhansia suomalaisia kasvatus- ja kuntoutusalan ammattilaisia musiikillisten ja toiminnallisten menetelmien käyttöön. Lappalainen kehittää myös menetelmiä yhteistyössä menetelmäkäyttäjien ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa sekä tuottaa näihin liittyviä materiaaleja.

Kustannukset: Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta, muista kuluista osallistujat vastaavat itse.

Haku: Koulutukseen ilmoittautuminen avautuu myöhemmin

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Katja Norvapalo P. 040 484 4185
Koulutussihteeri Tarja Tuisku P. 040 484 4136
Suunnittelija Satu Narkaus P. 040 831 6808
etunimi.sukunimi@ulapland.fi