Koulutuskalenteri
 
181404_oph_rahoittaa_rgb pieni.png

Loistavasti johdettu, kasvatusalan johtaja! 15 op

26.9.2018–31.12.2019 9:00–16:00
Lapin yliopisto
Yliopistonkatu 8
Rovaniemi


Loistavasti johdettu -ohjelma on maksuton valtakunnallinen johtamisen täydennyskoulutusohjelma, joka on suunnattu kasvatusalan johtajille.

Koulutuksen tavoitteet:

Johtaminen on paljon muutakin kuin taloutta ja juridiikkaa. Tarvitaan myös kykyä tarttua ajankohtaisiin haasteisiin ja taitoa johtaa arvoja.
Koulutuksessa varhaiskasvatuksen
, yleissivistävän opetuksen, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen johtajat tietenkin lisäävät osaamistaan johtamisen perinteisissä ja ajankohtaisissa aihepiireissä, mutta erityisesti vahvistavat juuri sitä osaamista, jota he itse tai heidän työyhteisönsä juuri nyt kaipaa. Koulutuksen aikana muodostuva kattava kuva johtamisen osa-alueista, ajankohtaisista haasteista ja omasta osaamisesta antaa eväitä toteuttaa muutoksia ja johtaa hyvinvoivaa työyhteisöä uusien haasteiden edessä.

Kaikille yhteisessä 4 op:n osiossa kerrataan johtamisen perusosa-alueita, koulutustason ja -muodon mukaan eriyttävässä 5 op:n osiossa ratkotaan ajankohtaisia haasteita, ja 6 op:n laajuisessa syventävässä osiosta osallistujat pääsevät valitsemaan itseään ja kouluyhteisöään eniten puhuttelevia sisältöjä. Opiskelun muotoja ovat lähiopiskelu ja itsenäinen perehtyminen aiheisiin, ryhmätyöskentely verkossa ja paikallisesti kollegoiden kanssa, oma soveltava työskentely ja osaamisportfolion tekeminen.

Kokeneena johtajana päivität osaamistasi johtamisen eri osa-alueilla ja etenkin niissä aiheissa, joita et ennen ole tutkinut. Uutena johtajana tai johtamisen urapolulle valmistautujana saat kokonaisvaltaisen kuvan tämän päivän oppilaitos- tai varhaiskasvatusjohtajan työstä ja siinä tarvittavasta osaamisesta. Tiedon omaksumisen ohella teet näkyväksi omaa osaamistasi ja lisäät monipuolisesti valmiuksiasi vastata koulutuskentän akuutteihin haasteisiin. Osaamisesi lisääntyy etenkin kasvatusyhteisön toiminnan kehittymis- ja kehittämissuunnitelmien rakentajana, ja opiskelun ohessa verkostoidut muiden vastaavissa tehtävissä toimivien kanssa.


Sisältö:

Johtamisen osa-alueet 4 op, syksy 2018 
Tavoite:
Omien oppimistarpeiden tunnistaminen johtamisen keskeisiä elementtejä kertaamalla. Oman osaamisen syventämisen suunnittelu.
Sisältö:
0. Johdanto ja perehdytys: ke 26.9.2018 klo 13-16, etäyhteys
1. Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen hallinnolliset tiedot ja taidot 1 op: ti 2.10.2018 klo 9-16, Rovaniemi
2. Päiväkodin/koulun juridiikkaa 1 op: marraskuu 2018, Rovaniemi/etäyhteys
3. Talouden johtaminen ja strategiat 1 op: marraskuu 2018, Rovaniemi/etäyhteys
4. Oppivan yhteisön ja henkilöstön johtaminen 1 op, joulukuu 2018, Rovaniemi/etäyhteys

Johtamisen ajankohtaiset haasteet 5 op, kevät 2019
Tavoite:
Oman kouluasteen ajankohtaisiin haasteisiin ja niihin vastaamiseen perehtyminen. Valmiudet toteuttaa uudistuksia omassa työyhteisössään vahvistuvat, ja osaaminen syvenee etenkin omassa työssä tai työyhteisössä keskeisiksi koetuissa johtamisen osa-alueissa.
Sisältö:
1. Johdanto: tämän hetken ja tulevaisuuden haasteet varhaiskasvatuksessa/koulussa 1 op
2. Monialaisen yhteistyön toteuttaminen 1 op
3. Oppimisympäristöjen muutokset ja kehittäminen sekä digitalisaatio 1 op
4. Toimintakulttuurin ja rakenteiden uudistaminen ja kehittäminen 1 op
5. Hyvinvoinnin ja turvallisuuden johtaminen 1 op

Johtamisosaamisen kehittäminen eri osa-alueilla, syventävät opinnot 6 op – valinnaiset opinnot, syksy 2019
1. Kulttuurisen moninaisuuden pedagoginen johtaminen 1 op
2. Haastavat tilanteet työyhteisössä: Työyhteisösovittelu 2 op
3. Osallistava ja positiivinen johtaminen 2 op
4. Inhimillisesti tehokas johtaminen 1 op
5. Valmentava johtaminen 2 op
6. Osaamisen johtaminen ja kannustava esimiestyö 1 op
7. Reilusti parempi työyhteisö- rakentava vuorovaikutus ja myötätunto 2 op
8. Pedagoginen osaaminen ja arvot 2 op
9. Ammattietiikka ja valta 2 op
10. Tulevaisuusnäkökulma 1 op

Lisäksi hankkeen päätösseminaari järjestetään Helsingissä marraskuussa 2019 (matkat omakustanteisesti).

Koulutusohjelma käynnistyy etäorientaatioluennolla ke 26.9.2018 klo 13-16. Koulutuspäivät toteutetaan arkipäivisin klo 9-16. Suurimpaan osaan päivistä voi osallistua Adobe Connect -etäyhteyden kautta. Sisällöt ja aikataulut täsmentyvät kevään 2018 aikana. Pidätämme oikeudet muutoksiin.


Kohderyhmä: 

Koulutus on suunnattu kasvatusalan johtajille: varhaiskasvatuksen, perus- ja yleissivistävän opetuksen, taiteen ja vapaan sivistystyön johtajille tehtävänimikkeestä riippumatta. Myös vastuutehtävien aloittamisesta kiinnostunut opetusalan henkilöstö voi osallistua koulutukseen (LTO:t, luokan- ja aineenopettajat, opinto-ohjaajat, varajohtajat ja -rehtorit...).

Koulutus toteutetaan rinnakkain Savonlinnassa, Kokkolassa, Rovaniemellä ja Helsingissä. Opetuksessa vaihtelee jokaisen ryhmän omat sekä ryhmien yhteiset, etäyhteydellä välittyvät opiskelupäivät. Rovaniemen lähiopetusryhmä on pääsääntöisesti tarkoitettu varhaiskasvatuksen sekä perus- ja yleissivistävän opetuksen henkilöstölle, mutta ryhmään ovat tervetulleita myös taiteen ja vapaan sivistystyön johtajat (opetusta voidaan eriyttää hyödyntämällä Taideyliopiston Helsingin ryhmän tarjontaa etäyhteyksien kautta). Rovaniemen ryhmään ilmoittaudutaan Lapin yliopiston kautta alla olevalla sähköisellä lomakkeella.

Koulutuksen järjestäjiä ovat Kokkolassa Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Rovaniemellä Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut ja Helsingissä Taideyliopiston Avoin kampus.

Etäosallituminen: Osa opetuksesta toteutetaan valtakunnallisesti etäyhteyksiä hyödyntäen. Etäopetuksessa käytetään Adobe Connectia (AC), jonka käyttöä varten tarvitset (mielellään) kiinteän, nopean nettiyhteyden sekä kuulokemikrofonin tai tilamikrofonin. AC toimii selaimessa, joten erityistä ohjelmistoa sen vuoksi ei tarvitse koneelle asentaa. Kerromme mielellämme lisää toteutustavasta ja tarvittavasta välineistöstä etukäteen, ole yhteydessä!

 
Kustannukset: Koulutus on opetushallituksen kustantamaa opettajien täydennyskoulutusta ja opetuksen sekä materiaalin osalta maksutonta. Osallistujat vastaavat itse mahdollisista lounas-, matka- ja majoituskuluista sekä tietoliikenneyhteyksiin tai -välineisiin liittyvistä kuluista (verkko-opetusalusta on käyttäjälle maksuton eikä vaadi lisenssiä tai koneelle asentamista).

Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset sähköisellä ilmoittautumislomakkeella tiistaihin 11.9.2018 mennessä. Rovaniemen ryhmään otetaan enintään 22 osallistujaa. Katso peruutusehdot alta. HUOM! Verkkolomakkeessa on havaittu toimimattomuutta Internet Exploreria käytettäessä, suosittelemme käyttämään Mozillaa tai Cromea.

Peruutusehdot: Viimeisen ilmoittautumisajankohdan jälkeen peruutettaessa tai kokonaan peruuttamatta jätettäessä perimme 40 prosenttia koulutuksen järjestämiskuluista / opiskelija. Estyneen tilalle voidaan vaihtaa kuluitta toinen henkilö.

Lisätiedot: kehittämisen asiantuntija Esa Posio, p. 040 4844 074; koulutuspäällikkö Niina Alapuranen, p. 040 515 6544, sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@ulapland.fi