• Weboodi
  • Outlook
  • Finna
  • Tenttis
  • Optima
  • Moodle
Koulutuskalenteri
 

Maker-tekeminen perusopetuksessa

17.9.2019–31.12.2020 0:00–0:00


Logo: Opetushallitus rahoittaa hanketta 

 

Keskeiset sisällöt ja toteutustapa:

 

Hankkeen tavoitteena on perehdyttää osallistujat maker-tekemiseen ja sen hyödyntämiseen perusopetuksessa. Koulutuksissa osallistujat tutustuvat maker-tekemisen taustaan ja osa-alueisiin sekä saavat teknisiä perusvalmiuksia ja käytännön malleja maker-tekemiseen. Maker-tekeminen liitetään osaksi opetussuunnitelman perusteissa mainittua laaja-alaista osaamista, monialaisia oppimiskokonaisuuksia, monimateriaalista käsityötä ja ohjelmoinnin opetusta. Lisäksi tutustutaan muotoiluajatteluun ja palvelumuotoiluun maker-tekemisen hyödyntämisessä.

 

Hanke koostuu neljästä koulutusosiosta. Osallistuja osallistuu toisiaan täydentäviin ja maker-tekemiseen valmiudet antaviin koulutusosioihin 1-3, joiden lisäksi voi osallistua näiden osaamista tukevaan ja vahvistavaan osioon 4. Osioon 4 voi osallistua myös ilman edeltäviä koulutusosioita. Koulutuksen edetessä osaaminen syvenee ja maker-tekeminen viedään osaksi osallistujan työtä jo hankkeen aikana. Koulutukset toteutetaan Rovaniemellä, mutta niihin voi osallistua ympäri Lappia.

Kohderyhmä: Perusopetuksen opettajat

 

Koulutusosiot:

1) Maker-tekeminen perusopetuksessa (3 op)
17.9.2019 & 18.9.2019

Koulutusosio toteutetaan kahtena koulutuspäivänä. 1. koulutuspäivän aikana tarkastellaan Maker-liikkeen taustaa. Lisäksi tutustutaan siihen, miten monimateriaalinen käsityö, maker-tekeminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet voidaan liittää toisiinsa. 2. koulutuspäivän keskeisenä teemana on innovaatio- ja keksintökasvatus maker-tekemisessä. Päivän aikana käsitellään muun muassa sitä, miten oppijan luovuutta ja innovatiivisuutta voidaan tukea maker-tekemisessä. Osallistujat saavat myös käytännön työkaluja innovaatiokasvatuksen toteuttamisen avuksi. Lisäksi koulutusosioon sisältyy omassa työssä toteutettavan projektin suunnittelu ja oppijoiden arviointi. Koulutus järjestetään Rovaniemellä ja kouluttajina toimivat Innokas -verkoston kouluttajat.

2) Tekninen osaaminen ja perusvalmiudet Maker-tekemisessä (2 op)
9.10.2019

 

Koulutusosio 2. koostuu kahdesta osiosta, yhteensä 6 h. Sähköoppia aloittelijoille -koulutusosiossa tutustutaan Maker-tekemisessä tarvittaviin sähköopin perusteisiin ja harjoitellaan perusasioita. Osallistujat oppivat käytännön harjoitusten kautta peruskäsitteet kuten virtapiiri, jännite, teho, vastus ja sen mittaaminen, johteet sekä laitteiden liittäminen virtapiiriin. Lisäksi koulutuksessa opastetaan opettajaa maker-tekemisen käynnistämiseksi antamalla vinkkejä hyödylliseksi havaituista toimintatavoista, tarvittavista materiaaleista ja hankinnoista. Mekaanisia rakenteita -koulutusosiossa käsitellään sen sijaan erilaisia mekaanisia rakenteita ja niiden sovelluksia. Osallistuja harjoittelee rakenteiden tekemistä käytännössä ja saa malleja rakenteiden soveltuvuudesta sekä hyödyntämisestä omissa maker-projekteissaan. Koulutus järjestetään Rovaniemellä ja kouluttajina toimii Innokas -verkoston kouluttaja. 

 

3) Ohjelmointi osana Maker-tekemistä (2 op)
10.10.2019

Kolmas koulutusosio sisältää yhden koulutuspäivän. Koulutusosiossa tarkastellaan eri ohjelmointiympäristöissä ja työkaluilla (Esim. ScratchX, Micro:Bit, EV3) toteutettuja maker -projekteja sekä tutustutaan eri ohjelmointiympäristöihin, joiden avulla maker-tekemistä voi toteuttaa omassa opetuksessaan. Koulutusosiossa esitellään ohjelmoinnin välineitä aloittelevalle mutta myös edistyneemmälle maker-tekijälle. Koulutus järjestetään Rovaniemellä ja kouluttajana toimii Innokas -verkoston kouluttaja.

Valinnainen koulutusosioita 1-3 täydentävä koulutusosio:

 

4) Muotoiluajattelu ja palvelumuotoilun menetelmät
Maker-tekemisessä (4 op)
Koulutusosio järjestetään keväällä 2020. Koulutuksen aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Koulutuksessa tutustutaan Maker-tekemisen ongelmalähtöisen ja muotoilukeskeisen lähestymistavan mukaisesti muotoiluajattelun perusteisiin sekä palvelumuotoilun menetelmien hyödyntämiseen Maker-opetuksessa. Luento-osioita ja käytännön harjoituksia yhdistävä koulutus perehdyttää mm. luovan prosessin, yhteiskehittämisen periaatteiden ja prototypoinnin menetelmien hyödyntämiseen maker-opetuksessa. Koulutus sisältää kolme lähiopetuspäivää, joissa aiheina ovat:

 

1. Muotoiluajattelun perusteet ja muotoilulähtöinen oppiminen ja näiden hyödyntäminen maker-tekemisessä 

2. Palvelumuotoilun perusteet ja palvelumuotoilun menetelmien hyödyntäminen maker-opetuksessa

3. Nopeiden kokeilujen merkitys ja prototypoinnin hyödyntäminen maker-tekemisessä

 

Kaikkiin osioihin sisältyy tietoa soveltavia ja syventäviä käytännön harjoituksia. Koulutukset järjestetään Lapin yliopiston SINCO-palvelumuotoilulaboratoriossa ja kouluttajina toimivat TTK:n opettajat. 

 


Kustannukset: Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta, muista kuluista osallistujat vastaavat itse.

 

Haku:
Ilmoittaudu koulutukseen TÄSTÄ

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Katja Norvapalo P. 040 484 4185
Koulutussihteeri Tarja Tuisku P. 040 484 4136
Suunnittelija Satu Narkaus P. 040 831 6808
etunimi.sukunimi@ulapland.fi

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK