Menetelmiä työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen vahvistamiseksi (2 op)

12.10.2021 0:00–24.2.2022 0:00


Logo: Opetushallitus rahoittaa hanketta

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Koulutus tuo näkyväksi erilaisia opetukseen ja varhaiskasvatuksen liittyviä ilmiöitä, jotka vaikuttavat työntekijöiden työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Sisällöt ja harjoitteet pohjautuvat systeemiteoriaan, ratkaisukeskeisyyteen ja NLP:hen. Koulutus on reflektoivaa, ratkaisukeskeistä, läheisesti käytännön tilanteisiin liittyvää ja toiminnallista. Koulutuksen aikana asioita syvennetään kokemuksellisuuden kautta käyttäen apuna harjoituksia ja toiminnallisia menetelmiä.

Koulutus sisältää 3 verkkokoulutuspäivää ja näiden teemaa syventävät itsenäiset oppimistehtävät (yht. 3 päivää). Verkkokoulutusten teemoina ovat työssä jaksaminen, työhyvinvointi ja stressin hallinta. Lisäksi koulutukseen sisältyy 1 lähiopetuspäivä (6 h) Rovaniemellä. Lähipäivän aikana syvennetään verkkokoulutusten teoreettista oppia ja omia pohdintoja harjoitteiden avulla toiminnallisesti ja kokemuksellisesti sekä viedään nämä osaksi arkityötä.

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen henkilöstö

Aikataulu:
12.10.2021 klo 14-15.30, verkossa
18.11.2021 klo 14-15.30, verkossa
8.12.2021 klo 14-15.30, verkossa
24.2.2022 klo 9-15.00, Lapin yliopisto, sali F4014 (Taiteiden tiedekunta, F-siipi, 4. krs.)

Kouluttajat: Anu Ojanperä, KM, luokanopettaja, erityisopettaja, kouluttaja, työnohjaaja, coach, NLP-Trainer, Koulutus- ja työhyvinvointipalvelu Ääretön

Kustannukset: Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta, muista kuluista osallistujat vastaavat itse.

Haku: Ilmoittaudu koulutukseen TÄSTÄ

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Katja Norvapalo P. 040 484 4185
Koulutussihteeri Tarja Tuisku P. 040 484 4136
Suunnittelija Satu Narkaus P. 040 831 6808
etunimi.sukunimi@ulapland.fi