Koulutuskalenteri
 

Monitarpeisten oppijoiden kuntouttava opetus 4 op, Rovaniemi

28.3.2018 0:00–27.9.2018 15:00


181404_oph_rahoittaa_rgb.png

Koulutus koostuu viidestä lähiopetuspäivästä (Lapin yliopistolla) sekä yhdestä Job Shadowing -päivästä, joka järjestetään Oulussa Oppimiskeskus Valteri, Tervaväylässä. Koulutus toteutetaan pääsääntöisesti työpajoina, joita ohjaa erityisopetuksen ja kuntoutuksen asiantuntijatyöpari.

Koulutuksen kohderyhmänä on varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen henkilöstö. Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta. Osallistujat vastaavat itse matka-, lounas-, kahvi-  ja majoituskuluista.


Tavoitteet:
- tukea lasten toiminnallista oppimista leikin ja oppimista tukevan kuntoutuksen keinoin
- vahvistaa lasten kielellisiä ja motorisia perusvalmiuksia sekä itsesäätelytaitoja
- antaa osallistujille monipuoliset valmiudet lasten kasvun ja kehityksen tukemiseen
- edistää opetuksen ja kuntoutuksen moniammatillista yhteistyötä

Kouluttajat:
Päivi Jääskö, puheterapeutti
Miia Kareisto, erityisluokanopettaja
Lea Karjalainen, toimintaterapeutti
Maria Kuoppamäki-Hertzig, SI-terapeutti
Pia Kvist, ohjaava opettaja

Koulutuspäivien sisällöt, aikataulut ja koulutuspaikat:

Ke 28.3.2018 klo 9.00-14.30, Lapin yliopisto, F4061 (Taiteiden tiedekunta, F-siipi, 4. krs.)
Kielelliset taidot ja ilmaisu

- perusteita ja teoriaa oppimiselle ja kuntoutumiselle
Kouluttajana Päivi Jääskö, puheterapeutti

Ti 17.4.2018 klo 11.30-17.00, Lapin yliopisto, F4014 (Taiteiden tiedekunta, F-siipi, 4. krs.)
Kielelliset taidot ja ilmaisu

- työtapoja ja menetelmiä toiminnallisesti
Kouluttajina Päivi Jääskö, puheterapeutti ja Miia Kareisto, erityisluokanopettaja

Ke 25.4.2018 klo 11.30-17.00, Lapin yliopisto ss103 (Kasvatustieteiden tiedekunta, D-siipi, 1. krs.)
Leikki ja tunnetaidot

- tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen
- leikin kielellistäminen ja ohjaaminen
Kouluttajina Päivi Jääskö, puheterapeutti ja Miia Kareisto, erityisluokanopettaja

Ke 29.8.2018 klo 11.30-17.00, Lapin yliopisto (sali ilmoitetaan myöhemmin)
Sensomotoristen perusvalmiuksien vahvistuminen oppimista tukevana kuntoutuksena

- perusteita ja teoriaa oppimiselle ja kuntoutumiselle
Kouluttajana Maria Kuoppamäki-Hertzig, SI-terapeutti

Ti 11.9.2018 klo 11.30-17.00, Lapin yliopisto (sali ilmoitetaan myöhemmin)
Sensomotoristen perusvalmiuksien vahvistuminen oppimista tukevana kuntoutuksena

- työtapoja ja menetelmiä toiminnallisesti
Kouluttajina Maria Kuoppamäki-Hertzig, SI-terapeutti ja Pia Kvist, ohjaava opettaja

To 27.9.2018 klo 9.30-15.00 Job Shadowing –päivä Oulussa, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Tervaväylässä
- Sensomotoristen perusvalmiuksien vahvistuminen oppimisen tukena – keinoja koulun arkeen
- Sherborne-menetelmän hyödyntäminen liikunnallisten ja sosiaalisten taitojen tukena
Kouluttajina
Maria Kuoppamäki-Hertzig, SI-terapeutti ja Lea Karjalainen, toimintaterapeutti


Haku:

Koulutukseen ilmoittautuminen TÄSTÄ.


Lisätiedot:

Koulutuspäällikkö Katja Norvapalo P. 040 484 4185
Koulutussihteeri Tarja Tuisku P. 040 484 4136 
Yliopisto-opettaja Susanna Rivinen P. 040 484 4355
etunimi.sukunimi@ulapland.fi