Koulutuskalenteri
 

Monitarpeisten oppijoiden kuntouttava opetus 4 op, Rovaniemi

17.1.2018 0:00–25.4.2018 0:00


181404_oph_rahoittaa_rgb.png

Koulutus koostuu viidestä lähiopetuspäivästä sekä yhdestä Job Shadowing -päivästä, joka järjestetään Oulussa Oppimiskeskus Valteri, Tervaväylässä. Koulutus toteutetaan pääsääntöisesti työpajoina, joita ohjaa erityisopetuksen ja kuntoutuksen asiantuntijatyöpari.

Koulutuksen kohderyhmänä on varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen henkilöstö. Koulutuspäivät järjestetään Lapin yliopistolla, Rovaniemellä. Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta. Osallistujat vastaavat itse matka-, lounas-, kahvi-  ja majoituskuluista.


Tavoitteet:
- tukea lasten toiminnallista oppimista leikin ja oppimista tukevan kuntoutuksen keinoin
- vahvistaa lasten kielellisiä ja motorisia perusvalmiuksia sekä itsesäätelytaitoja
- antaa osallistujille monipuoliset valmiudet lasten kasvun ja kehityksen tukemiseen
- edistää opetuksen ja kuntoutuksen moniammatillista yhteistyötä

Kouluttajat:
Päivi Jääskö, puheterapeutti
Miia Kareisto, erityisluokanopettaja
Lea Karjalainen, toimintaterapeutti
Maria Kuoppamäki-Hertzig, SI-terapeutti
Pia Kvist, ohjaava opettaja

Koulutuspäivien sisällöt, aikataulut ja koulutuspaikat:
17.1.2018 klo 11:30-17, Lapin yliopisto, ss 103 (kasvatustieteiden tiedekunta, D-siipi, 1. kerros) + etäyhteys Kittilään
Sensomotoristen perusvalmiuksien vahvistuminen oppimista tukevana kuntoutuksena
- perusteita ja teoriaa oppimiselle ja kuntoutumiselle
Kouluttajana Maria Kuoppamäki-Hertzig, SI-terapeutti

30.1.2018 klo 11:30-17, Lapin yliopisto, LS 20, (kasvatustieteiden tiedekunta, D-siipi, 1. kerros)
Sensomotoristen perusvalmiuksien vahvistuminen oppimista tukevana kuntoutuksena
- työtapoja ja menetelmiä toiminnallisesti
Kouluttajina Maria Kuoppamäki-Hertzig, SI-terapeutti ja Pia Kvist, ohjaava opettaja

14.2.2018 klo 9:30-15, Job Shadowing –päivä Oulussa, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Tervaväylässä
- Sensomotoristen perusvalmiuksien vahvistuminen oppimisen tukena – keinoja koulun arkeen
- Sherborne-menetelmän hyödyntäminen liikunnallisten ja sosiaalisten taitojen tukena
Kouluttajina
Maria Kuoppamäki-Hertzig, SI-terapeutti ja Lea Karjalainen, toimintaterapeutti

27.3.2018 klo 11:30-17, Lapin yliopisto, F4014 (taiteiden tiedekunta, F-siipi, 4. kerros) + etäyhteys Kittilään

Kielelliset taidot ja ilmaisu
- perusteita ja teoriaa oppimiselle ja kuntoutumiselle
Kouluttajana Päivi Jääskö, puheterapeutti

17.4.2018 klo 11:30-17, Lapin yliopisto, F4014 (taiteiden tiedekunta, F-siipi, 4. kerros)
Kielelliset taidot ja ilmaisu
- työtapoja ja menetelmiä toiminnallisesti
Kouluttajina Päivi Jääskö, puheterapeutti ja Miia Kareisto, erityisluokanopettaja

25.4.2018 klo 11:30-17,
Lapin yliopisto, ss 103 (kasvatustieteiden tiedekunta, D-siipi, 1. kerros)
Leikki ja tunnetaidot

- tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen
- leikin kielellistäminen ja ohjaaminen
Kouluttajina Päivi Jääskö, puheterapeutti ja Miia Kareisto, erityisluokanopettaja

Haku:

Koulutukseen ilmoittautuminen TÄSTÄ.
Ilmoittautuminen viimeistään ma 8.1.2018 mennessä!

Lisätiedot:

Koulutuspäällikkö Annika Tuomisto P. 040 484 4121
Koulutussihteeri Tarja Tuisku P. 040 484 4136 
Yliopisto-opettaja Susanna Rivinen P. 040 484 4355
etunimi.sukunimi@ulapland.fi