Koulutuskalenteri
 
181404_oph_rahoittaa_rgb pieni.png

Ohjattu ja tavoitteellinen leikki 4 op

23.1.2018–7.2.2018 9:15–15:30
Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti / Multidimensional Tourism Institute
Viirinkankaantie 1
Rovaniemi


Opetushallituksen rahoittamaa, osallistujille maksutonta opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutusta.


Koulutuksen sisältö ja tavoitteet:

Koulutuksen tavoitteena on antaa pienten lasten kanssa työskenteleville osaamista pedagogisesti tavoitteellisen leikin ohjaamiseen sekä tietoa kehittävästä leikkipedagogiikasta. Koulutuksessa avataan pitkäkestoisen leikin merkitystä pedagogisesta näkökulmasta ja etsitään monimuotoisia, laaja-alaisia teemoja leikin taustoiksi ja tavoitteiksi. Koulutuksessa perehdytään kokemusten rikastamiseen, leikin systematisointiin sekä liittämiseen varhaiskasvatusyksikön pedagogisiin tavoitteisiin. Koulutus perehdytää leikin merkitykseen emotionaaliselle, sosiaaliselle ja kognitiiviselle kehitykselle, ongelmanratkaisutaitojen kehittymiselle sekä luovuuden ja tunnetaitojen tukemiselle. Koulutuksessa huomioidaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sekä esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmien peruslähtökohtia.


Kohderyhmä: lastentarhanopettajat ja muut varhaiskasvatuksen pedagogiset vastuuhenkilöt, esi- ja alkuopettajat

Toteutus: Koulutus toteutetaan lähiopetuksena Rovaniemellä. Koulutusmenetelminä ovat keskusteluluennot sekä pienryhmätyöskentely. Koulutukseen sisältyy neljä lähiopetuspäivää sekä niiden välillä toteutettava, projektimuotoinen opetuskokeilu ja sen raportointi koulutuspäivien aikana. Osallistujat saavat etukäteen pohtia, mitä omassa lapsiryhmässä tarvitaan ja/tai mitä erityisesti halutaan kehittää.

Kouluttaja: KT, yliopistonlehtori Riitta Korhonen, Turun yliopisto, OKL, Rauma


Aikataulu:

Lähiopetuspäivät:
ti 23.1.2018 klo 9-15.30 (tila 239, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti)
ke 24.1.2018 klo 9-15.30 (tila 239, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti)
ti 6.2.2018 klo 9-15.30 (tila 321, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti)
ke 7.2.2018 klo 9-15.30 (tila 321, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti)

Lähiopetusjaksolla työstetään projektimaisesti omaa suunnitellun leikin opetuskokeilua. Kokeilu raportoidaan jälkimmäisellä lähijaksolla.Kustannukset: Koulutus on opetushallituksen kustantamaa opetushenkilöstön täydennyskoulutusta ja opetuksen sekä materiaalin osalta maksutonta. Osallistujat vastaavat itse lounas-, matka- ja majoituskuluista.

Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset verkkolomakkeella maanantaihin 8.1.2018 mennessä. Katso peruutusehdot alta. HUOM! Verkkolomakkeessa on havaittu toimimattomuutta Internet Exploreria käytettäessä, suosittelemme käyttämään Mozillaa tai Cromea.

Peruutusehdot: Mikäli peruutat osallistumisesi ennen ilmoittautumisajan päättymistä, emme peri peruutusmaksua. Myöhemmin peruutettaessa tai kokonaan peruuttamatta jätettäessä perimme 40 prosenttia koulutuksen järjestämiskuluista / opiskelija. Estyneen tilalle voidaan vaihtaa kuluitta toinen henkilö.

Lisätiedot: suunnittelija Mirja Heikkala, p. 040 4844 322, etunimi.sukunimi@ulapland.fi