Koulutuskalenteri
 
181404_oph_rahoittaa_rgb pieni.png

Oppilaitoksen innovatiivinen kehittäminen ja projektijohtaminen 5 op

27.2.2018–27.3.2018 9:30–15:30
verkossa


Opetushallituksen rahoittamaa täydennyskoulutusta oppilaitosten esimiehille sekä kehittämisestä vastaavalle henkilöstölle.

Koulutuksen tavoitteet:

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää innovatiiviseen kehittämistyöhön sekä yhteistoiminnallisten kehittämisprojektien läpiviemiseen opetus- ja kasvatusalan organisaatioissa. Koulutuksen jälkeen osallistujat tuntevat kokeilevan ja innovatiivisen kehittämistyön perusperiaatteet ja -prosessit sekä osaavat soveltaa niitä oman organisaationsa työ- ja toimintatapojen uudistamisessa. He ymmärtävät ihmisten sitoutumisen, yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkityksen kehittämisprojekteissa ja osaavat ottaa ne huomioon projektien käytännön toteutuksessa.


Kohderyhmä: varhaiskasvatuksen johtajat ja esimiehet, yleissivistävien sekä II asteen oppilaitosten ja vapaan sivistystyön esimiehet ja kehittämisvastuulliset, muu oppilaitossektorin asiasta kiinnostunut opetus- ja hallintohenkilöstö

Toteutus: Koulutukseen sisältyy kolme työpajatyyppistä lähiopetuspäivää sekä omassa organisaatiossa näiden väliajoilla tehtävää kehittämistyötä ja sen reflektointia.

Koulutuksen toteutus perustuu alustuksiin sekä niiden pohjalta tapahtuvaan työpajatyöskentelyyn. Se jakaantuu neljään osioon: 

1. Innovatiivinen kehittämistyö ja kehittämisprojektit
ti 27.2.2018 klo 9.30 - 15.45

- kaksi lähestymistapaa kehittämistyöhön
- kokeileva ja innovatiivinen kehittämistyö
- yhteistoiminnallisten kehittämisprojektien lähtökohdat, suunnittelu ja toteutus
- kehittämisprojektien johtaminen

2. Työ- ja toimintatapojen kehittäminen
ke 28.2.2018 klo 9.00 - 15.30

- ihmisten saaminen mukaan kehittämisprosessiin
- kehittämistarpeiden tunnistaminen
- kehittämiskohteiden määrittäminen
- kehittämistoimien konkretisointi ja toteuttaminen

3. Kehittämiskokeilu omassa organisaatiossa (itsenäinen työskentely)

4. Kehittämiskokeilun purku ja yhteenveto
ti 27.3.2018 klo 9.30 - 15.45

- kehittämiskokeiluista opittua
- loppuyhteenveto


Kouluttaja: toimitusjohtaja, KTT Riku Oksman, Projektivarikko Oy

Kustannukset: Koulutus on opetushallituksen kustantamaa opettajien täydennyskoulutusta ja opetuksen sekä materiaalin osalta maksutonta. Osallistujat vastaavat itse mahdollisista lounas-, matka- ja majoituskuluista sekä tietoliikenneyhteyksiin tai -välineisiin liittyvistä kuluista (verkko-opetusalusta on käyttäjälle maksuton eikä vaadi lisenssiä tai koneelle asentamista).

Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset verkkolomakkeella keskiviikkoon 14.2.2018 mennessä. Katso peruutusehdot alta. HUOM! Verkkolomakkeessa on havaittu toimimattomuutta Internet Exploreria käytettäessä, suosittelemme käyttämään Mozillaa tai Cromea.

Peruutusehdot: Viimeisen ilmoittautumisajankohdan jälkeen peruutettaessa tai kokonaan peruuttamatta jätettäessä perimme 40 prosenttia koulutuksen järjestämiskuluista / opiskelija. Estyneen tilalle voidaan vaihtaa kuluitta toinen henkilö.

Lisätiedot: koulutuspäällikkö Niina Alapuranen, p. 040 515 6544, etunimi.sukunimi@ulapland.fi