Koulutuskalenteri
 

Peruskoululaisten hyvinvoinnin tukeminen positiivisen psykologian keinoin 1 op TÄYNNÄ

28.9.2017 9:00–15:00


181404_oph_rahoittaa_rgb.png
Koulutuksessa:

  • tutustutaan positiivisen kasvatuksen ja välittävän pedagogiikan pääajatuksiin, esim. myönteisiin tunteisiin ja niiden merkitykseen, erilaisiin hyvinvointistrategioihin, luonteenvahvuuksiin ja välittävään opettajuuteen
  • perehdytään Martin Seligmanin PERMA-hyvinvointiteoriaan ja sen osa-alueisiin
  • käydään läpi konkreettisia toimintatapoja ja toiminnallisia harjoitteita lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi kouluarjessa
  • perehdytään siihen, miten osallistujat voivat edistää työniloaan sekä omia voimavarojaan ja hyvinvointiaan positiivisen psykologian keinoin 


Koulutus on yhden lähiopetuspäivän mittainen (6 h). Koulutuspäivä on vuorovaikutteinen ja toiminnallinen ja pääpaino on käytännön toimintatavoissa ja harjoitteissa, joita osallistujat voivat suoraan omaksua omaan työhönsä.

Kouluttajana toimii Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkijatohtori, luokanopettaja, KT Eliisa Leskisenoja. Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta.

Kohderyhmä: koko perusopetuksen henkilöstö

Koulutusaika ja -paikka:
28.9.2017 klo 9-15 
Lapin yliopisto (Rovaniemi)
Seminaarisalit 22 ja 23 (A-siipi/Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, 1. kerros)


Kustannukset:

Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta. Osallistujat vastaavat itse matka-, lounas-, kahvi-  ja majoituskuluista.

 

 Haku:
Koulutus on täynnä!

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Annika Tuomisto P. 040 484 4121
Koulutussihteeri Tarja Tuisku P. 040 484 4136 
Yliopisto-opettaja Susanna Rivinen P. 040 484 4355
etunimi.sukunimi@ulapland.fi