Koulutuskalenteri
 
181404_oph_rahoittaa_rgb pieni.png

TVT vapaan sivistystyön opetuksen kehittämisessä III 2017-2018, 12 op

13.12.2017 0:00–16.5.2018 0:00


Koulutuksessa hyödynnetään sekä tietokoneita, että mobiileja päätelaitteita, joita opettajat käyttävät vapaan sivistystyön opetuksessaan Meri-Pohjolan ja Lapin opistopiirien opistoissa. Ensimmäinen osio: - Toivotaan erityisesti mukaan aloittelevia opettajia. - Luodaan pohjat osallistuja- ja/tai opisto- ja/tai piirikohtaisille kehittämistehtäville. - Kehitetään opetushenkilöstön etäopetustaitoja ja pedagogiikka. - Kartoitetaan opettajien tietotekninen- ja verkkopedagoginen taitotaso. Toisessa ja kolmannessa osiossa Lisätään osallistujien pedagogista ja teknistä osaamista koulutuksen ja vertaistuen avulla. Kehitetään opistoille TVT-tutor-toimintamalli.

TVT vapaan sivistystyön opetuksen kehittämisessä III 20117-2018, 12 op (15 osallistujaa)

I osio: Opettajan ja opiston tvt:n osaamisen tasot, 4 op:
 
13.-14.12.2017 Oulu (+ etäyhteys videovälitteisesti)

Luennot, harjoitukset ja tehtävät. Arvioidaan tvt-osaamisen taso henkilö- ja oppilaitostasolla. 
- Oppimisympäristöt ja eri käyttöjärjestelmät tutuiksi
- Pedagogiset TVT-työkalut ja –palvelut
- Verkko-opetuksen suunnittelu ja toteutus
- Suunnitellaan osallistuja- ja/tai opisto- ja/tai piirikohtaiset kehittämistehtävät. Kehittämistehtävien ajatuksena on edistää ja jäsentää TVT:n hyödyntämistä omassa ja opiston toiminnassa.

Koulutuksessa hyödynnetään sekä tietokoneita, että mobiileja päätelaitteita. 
- Aloittelevat opettajat
- Luodaan pohjat osallistuja- ja/tai opisto- ja/tai piirikohtaisille kehittämistehtäville.
- Kehitetään opetushenkilöstön etäopetustaitoja ja pedagogiikka. 
- Pedagogisen ja teknisen osaamisen lisääminen koulutuksen ja vertaistuen avulla. Kehitetään opistoille TVT-tutor-toimintamalli. 
- Kartoitetaan opettajien tietotekninen- ja verkkopedagoginen taitotaso.


II Tieto- ja viestintätekniikkapainotteiset työskentelytavat, 4 op:
16.-17.1.2018 ja 13.-14.2.2018 Oulu (+ etäyhteys videovälitteisesti)

TVT opettajien työn tukena asiantuntijuuden jakamisessa ja verkostoitumisessa.
- Sosiaalinen media viestinnän ja opetuksen tukena,  
        -     Syvennetään tvt-laitteistojen ja ohjelmien käyttöä, osaamista ja opitaan jakamaan niitä.
        -     Etäopetuksen suunnittelu/järjestäminen/kehittäminen jatkuu

III Tieto- ja viestintätekniikan pedagogiset käytännöt vapaassa sivistystyössä, 4 op:
20.-21.3.2018 ja 15.-16.5.2018 Rovaniemi (+ etäyhteys videovälitteisesti)


- TVT:n pedagogisen osaamisen kehittäminen - Vapaan sivistystyön erityispiirteet. 
- Hyvien käytäntöjen koostaminen ja jakaminen
- Luodaan ja esitetään osallistuja- ja/tai opisto- ja/tai piirikohtaiset kehittämistehtävät.

(tarkemmat sisällöt tulossa)


Kohderyhmä:

Vapaan sivistystyön opetus- ja hallintohenkilöstö


Toteutus:

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka muodostuu lähiopetuksesta ja siihen integroidusta etäopetuksesta. Etäopetuksessa käytetään Adobe Connectia (AC), jonka käyttöä varten tarvitset (mielellään) kiinteän, nopean nettiyhteyden sekä kuulokemikrofonin tai tilamikrofonin. AC toimii selaimessa, joten erityistä ohjelmistoa sen vuoksi ei tarvitse koneelle asentaa. Kerromme mielellämme lisää toteutustavasta ja tarvittavasta välineistöstä etukäteen, ole yhteydessä!

Kouluttaja:

KM, opetusteknologiajohtaja Teemu Moilanen, IlonaIT Oy, Savonlinna.


Kustannukset:

Koulutus on opetushallituksen kustantamaa opettajien täydennyskoulutusta ja opetuksen sekä materiaalin osalta maksutonta. Osallistujat vastaavat itse lounas-, matka- ja majoituskuluista.


Ilmoittautuminen:

Sitovat ilmoittautumiset alla olevalla verkkolomakkeella 15.11.2017 mennessä. Koulutukseen otetaan 15 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Katso peruutusehdot alta. HUOM! Verkkolomakkeessa on havaittu toimimattomuutta Internet Exploreria käytettäessä, suosittelemme käyttämään Mozillaa tai Cromea.


Peruutusehdot:

Mikäli peruutat osallistumisesi ennen ilmoittautumisajan päättymistä, emme peri peruutusmaksua. Myöhemmin peruutettaessa tai kokonaan peruuttamatta jätettäessä perimme 40 prosenttia koulutuksen järjestämiskuluista / opiskelija. Estyneen tilalle voidaan vaihtaa kuluitta toinen henkilö.

Lisätiedot:

suunnittelija Esa Posio, p. 040 4844 074, etunimi.sukunimi@ulapland.fi