• Weboodi
  • Outlook
  • Finna
  • Tenttis
  • Optima
  • Moodle
Koulutuskalenteri
 

Työkaluja työelämätaitojen pedagogisen osaamisen kehittämiseen

12.9.2019 9:00–30.6.2020 15:00


Logo: Opetushallitus rahoittaa hanketta

Keskeiset sisällöt ja toteutustapa:

Pitkäkestoisen koulutushankkeen tarkoitus on uudistaa osallistujien oman osaamisen kehittymisen kautta perusopetuksen ja lukioiden työelämätaitojen opintokokonaisuuksia. Tavoitteena on myös tuoda oppilaitosten työelämäpedagogiikkaan uutta näkökulmaa ja monipuolisia opetuksen toteuttamisen menetelmiä ja työkaluja. Lisäksi hankkeen aikana luodaan uudenlaista toimintakulttuuria työelämätaitojen opettamiseen ja ohjaamiseen sekä kehitetään oppilaitosten työelämäyhteistyötä. Koulutus kohdennetaan niille, jotka kokevat tarvitsevansa ammatillista kehittymistä ja uusia työkaluja opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisen työelämätaitojen opettamisen toteuttamiseksi. Hanke sisältää 5 koulutusosiota, yhteensä 10 op, jotka toteutetaan Rovaniemellä Lapin yliopistossa ja osittain verkko-opintoina. Osallistujat käyvät läpi kaikki hankkeen koulutusosiot. Koulutus on suunnattu peruskoulun ja lukion henkilöstölle. Koulutusosiot toteutetaan syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana.

Koulutusosio 1: Aloitusseminaari 1 op

Lähitapaaminen: to 12.9.2019 klo 9-15, luentosali F4014 (Taiteiden tiedekunta, F-siipi, 4. krs.)

Yhden päivän mittainen aloitusseminaari johdattaa asiantuntijaluennoin osallistujat työelämätaitojen pedagogiikan ajankohtaisiin ilmiöihin ja työelämätaitojen opettamisen uudistamiseen erilaisten toimintatapojen ja oppimisympäristöjen kautta. Päivi Tynjälän luennon aiheena on ”Työelämätaidot ja niiden kehittäminen koulutuksessa” ja Heikki Hannulan luennon aiheena ”Työelämä oppimisympäristönä". Tarkoituksena on luoda yhteinen ymmärrys työelämätaitoihin liittyvistä asioista ja kokonaisuuksista sekä niiden opettamisesta oppilaille. Luento-osuuden jälkeen on työpaja, jossa asiantuntijat Lenita Hietanen ja Hanna Vuojärvi ohjaavat osallistujia reflektoimaan omaa ammatillista osaamistaan ja työelämätaitojen opettamista luentojen tarjoaman tiedon pohjalta opetussuunnitelmiin peilaten. Työpajan lopuksi osallistujille annetaan seuraavaan koulutusosioon johdattava tehtävä.

Koulutusosio 2: Reflektoinnilla oman osaamisen kehittämiseen 4 op

Verkkotapaamiset: ti 17.9.2019, ti 24.9.2019, ti 1.10.2019, ti 22.10.2019 ja ti 29.10.2019 klo 15-17

Tavoitteena on hahmottaa osallistujan omaa työtä ja osaamista työelämätaitojen opettamiseen liittyen. 1. osion tehtävänannon pohjalta verkkotapaamisissa pureudutaan etenevän pohdinnan kautta oman työn ja pedagogisen osaamisen kehittämiseen. Lenita Hietasen tukemana osallistujat havainnoivat työtään ja aloitusseminaarissa esiin nousseita keskeisiä elementtejä. Osallistujat pitävät reflektiopäiväkirjaa. Oman työn analysoinnin, päiväkirjan sekä interaktiivisten ja keskustelevien verkkotapaamisten myötä osallistujat hahmottavat omaan työhönsä ja osaamiseensa liittyvän kehittämistarpeen ja suunnittelevat oman kehittämismallinsa. Osallistujat toteuttavat myös yritysvarjostuksen tutustuen valitsemaansa yritykseen ja OPS:aan perustuvan kysymyspatteriston avulla haastattelee yrittäjää selvittäen millaisia työelämätaitoja nuorella odotetaan olevan ja vieden yritysvarjostuksen kautta saamansa tiedon osaksi opetustaan. Koulutusosio sisältää 5 verkkotapaamista (n. 20 h) ja itsenäistä työskentelyä.

Koulutusosio 3: Käytännön kautta työelämäpedagogiikan ja nuorten työelämätaitojen vahvistamiseen 3 op

Verkkotapaaminen: ke 13.11 klo 15-17
Lähitapaamiset: ke 4.12.2019 sali 103 (Kasvatustieteiden tiedekunta, D-siipi, 1. krs.), ke 15.1.2020 ja ke 22.1.2020 klo 15-17, Lapin yliopisto

Koulutusosio syventää osallistujan oman osaamisen kehittämistä toiminnallisten harjoitusten avulla vieden uutta osaamista oppilaitosten käytäntöön. Edellisten osioiden pohjalta osallistujille on muodostunut käsitys siitä, mitä osa-alueita he haluavat vahvistaa työelämätaitojen opettamisen ja ohjaamisen pedagogisessa osaamisessaan. Osallistujat vastaavat omaan kehittymistarpeeseensa toteuttamalla kurssin/moduulin/projektin omassa työssään oppilaiden työelämätaitojen ja työelämän tuntemuksen vahvistamiseksi. Koulutusosion aikana osallistuja suunnittelee oman toteutuksensa, hankkii siihen tarvittavaa tietoa työelämäyhteistyötä hyödyntämällä ja sitä samalla vahvistamalla sekä toteuttaa projektin omassa työssään yhdessä oppilaiden kanssa. Kouluttaja Hanna Vuojärvi tukee osallistujien kehittämistyötä koulutusosion aikana ja myös osallistujien keskinäinen vertaistuki ja kokemusten vaihtaminen ovat osa oppimisprosessia. Koulutusosio sisältää 4 tapaamista (n. 15 h) ja itsenäistä työskentelyä.

Koulutusosio 4: Työkaluja työelämätaitojen työkalupakkiin 1 op

Työpajapäivä helmikuussa 2020

Koulutusosion tavoitteena on vahvistaa osallistujan työelämätaitojen opetuksen ja ohjaamisen taitoja sekä tarjota uusia näkökulmia työelämäpedagogiikkaan. Yhden päivän mittaisessa pistetyöskentely-työpajassa osallistujat viimeistelevät oman kehittymisprosessinsa valitsemalla projektistaan/moduulistaan/kehittymismallistaan yhden ydinalueen, jota pohtivat eri asiantuntijoiden ohjaamana sekä muiden osallistujien kanssa. Asiantuntijat Juhamatti Konttaniemi, Elena Ruskovaara sekä yrittäjä/työelämän edustaja ohjaavat osallistujien kehittämistyötä ja tarjoavat oman asiantuntijuutensa kautta osallistujille erilaisia käytännön malleja ja toimintatapoja työelämätaitojen opettamiseen ja ohjaamiseen. Osallistujat saavat kustakin pisteestä uudenlaisia työkaluja oman työnsä toteuttamiseen ja omaan työyhteisöönsä jaettavaksi.

Koulutusosio 5: Uusien työkalujen jakaminen ja julkaisu hyvistä käytännöistä 1 op

Ajankohta tarkentuu myöhemmin

Yhden lähiopetuspäivän mittaisen koulutusosion tavoitteena on jakaa hankkeen aikaisen kehittymisprosessin tulokset sekä hyvät käytännöt ja kokemukset muiden kanssa. Niin hankkeeseen osallistuvat kuin laajempi yleisö pääsevät kuulemaan ja näkemään osallistujien kehittämiä projekteja, malleja ja muita toteutustapoja, joilla he ovat vahvistaneet ja uudistaneet työelämätaitojen opettamista ja ohjaamista omassa työssään ja työyhteisössään. Tiedon jakaminen toteutetaan osana isompaa koulutuksellista tapahtumaa Lapin alueella. Osallistujien kehittymismallit ja niiden tulokset kootaan käsikirjaksi, joka julkaistaan hankkeen loppuvaiheessa verkkojulkaisuna. Näin hankkeen kehittämistuloksia, oppimisprosesseja sekä syntyneitä hyviä käytäntöjä voidaan jakaa laajemminkin opetushenkilöstön käyttöön. Vastuukouluttajat ovat Lenita Hietanen ja Hanna Vuojärvi.

Kouluttajat:
Vastuukouluttajina toimivat Lapin yliopiston yliopistonlehtorit FT Lenita Hietanen (Jyväskylän yliopiston yrittäjyyskasvatuksen, erityisesti yrittäjämäisen toiminnan dosentti ja Yrittäjyyskasvatuksen tutkimusseuran puheenjohtaja) ja KT Hanna Vuojärvi (aikuiskoulutuksen pedagogiikka, oppimisympäristöt ja digitaalisen teknologian opetuskäyttö.

Hankkeessa luennoitsijoina ovat myös professori Päivi Tynjälä, KTL, JyU, jolla on pitkäaikainen kokemus opetuksen ja oppimisen tutkimuksesta, sekä HAMK:n lehtori Heikki Hannula, jolla on laaja asiantuntemus yrittäjyyskasvatuksesta ja työelämäyhteistyöstä. Lisäksi kouluttajina toimivat Lapin AMK:n asiantuntijat. Juhamatti Konttaniemi on yrittäjyyttä tukevan konseptin, YES-keskuksen vetäjä ja kouluttaa perus- ja lukiokoulutuksen henkilöstöä yrittäjyysvalmentajiksi. KTT Elena Ruskovaaran asiantuntijuutena on erityisesti työelämäosaamista tukeva pedagogiikka ja yrittäjyyskasvatus.

Kustannukset:

Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta, muista kuluista osallistujat vastaavat itse.

Haku:
Ilmoittaudu mukaan koulutukseen 29.8.2019 mennessä TÄSTÄ

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Katja Norvapalo P. 040 484 4185
Koulutussihteeri Tarja Tuisku P. 040 484 4136
Suunnittelija Satu Narkaus P. 040 831 6808
etunimi.sukunimi@ulapland.fi

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK