Koulutuskalenteri
 

Työyhteisösovittelijakoulutus 10 op

16.10.2017–30.10.2018 9:00–16:00
Lapin yliopisto
Yliopistonkatu 8
Rovaniemi


Lapin, Oulun ja Itä-Suomen yliopistot järjestävät yhteistyössä kolmannen työyhteisösovittelijakoulutuksen.

Työyhteisösovittelijakoulutus 10 op 2017-2018

Työyhteisösovittelu on tehokas työkalu työyhteisöjen ristiriitojen ratkaisemiseen. Sen tavoitteena on puuttua työyhteisössä esiintyviin ristiriitoihin, lisätä työntekijöiden vuorovaikutustaitoja, palauttaa työrauha ja parantaa työilmapiiriä. Sovittelu toimii myös ennaltaehkäisevästi, sillä se luo konfliktin hallinnan osaamista työyhteisöön. Koulutettu sovittelija ohjaa prosessia, osittain ratkaisukeskeisillä menetelmillä. Tavoitteena on, että lopputuloksena asianosaiset löytävät itse ratkaisun. Sovittelijan tehtävänä on varmistaa, että kaikki osapuolet tulevat kuulluiksi sekä luoda ilmapiiri, joka sallii tunteiden käsittelyn, moraalisen pohdinnan ja arvokeskustelun.

Työyhteisösovittelukoulutuksessa perehdytään sovittelun perusteisiin ja kehitetään käytännön sovittelijan taitoja.

SISÄLTÖ

Tässä koulutusohjelmassa perehdytään työyhteisösovittelun perusteisiin, teoriapohjaan ja sovellettavaan lainsäädäntöön, harjoitellaan sovittelua kokeneiden työyhteisösovittelijoiden johdolla ja tutustutaan työyhteisösovittelun erilaisiin sovelluksiin eri organisaatioissa. Koulutus antaa valmiudet toimia työyhteisösovittelijana ja pohjaa rakentaa organisaatioihin soveltuvia työyhteisösovittelun malleja.

1. Johdanto työyhteisösovitteluun, 2op (verkko-opintoina): 16.10.-15.12.2017

2. Työyhteisösovittelun käytännöt, 2op: 16.-17.1.2018, 31.1.2018

3. Sovittelijan taito- ja työkalupakki, 6op: maalis-toukokuu 2018

4. Työyhteisösovittelu organisaatio, päätöspäivä: 8.11.2018

KENELLE

Koulutus soveltuu mm. johto- ja esimiestehtävissä toimiville, työelämän kehittäjille, HR-asiantuntijoille, suunnittelijoille, työterveyshuollon henkilöstölle, työsuojeluvaltuutetuille, luottamusmiehille, henkilöstökonsulteille sekä muille henkilöille, jotka tarvitsevat tietoa ja välineitä työelämän ristiriitatilanteiden kohtaamiseen ja rakentavaan käsittelyyn.

10 op:een koulutuskokonaisuus on tarkoitettu henkilöille, jotka aikovat toimia jatkossa itse työyhteisösovittelijana. Yleisellä tasolla työyhteisösovittelusta kiinnostuneiden on mahdollista osallistua pelkästään verkkopohjaiseen Johdanto työyhteisösovittelu- osioon (2op). Tämä vaihtoehto voi olla sopiva esim. henkilöstöhallinnon tehtävissä työskenteleville, joiden organisaatioissa harkitaan työyhteisösovittelun käyttöönottoa.

MITEN

Koulutus alkaa verkkopohjaisella johdantojaksolla lokakuussa 2017 ja jatkuu sovittelutaitojen opinnoilla tammikuussa 2018.

Koulutustoteutus sisältää:
- Lähipäiviä 5kpl
- Verkko-opiskelua
- Pienryhmätyöskentelyä
- Kirjallisuuteen perehtymistä
- Koulutusteemoihin liittyviä tehtäviä
- Oman sovittelucasen ja sen raportoinnin

HINTA

Työyhteisösovittelukoulutus 10 op: osallistumismaksu 2 600€ (+ 24% ALV)
Hinta sisältää yhden lisäosallistujan samasta organisaatiosta johdanto-osioon ja päätöspäivään. Itsenäiset ammatinharjoittajat voivat kutsua valitsemansa yhteistyökumppanin.

Johdanto työyhteisösovitteluun 2 op: osallistumismaksu 350€ (+ 24% ALV)

ILMOITTAUTUMINEN: Koulutukseen ilmoittautuminen alkaa 2.6.2017. Ilmoittautumisia otetaan vastaan vielä koko verkko-toteutuksen ajan  16.10.-15.12.2017. Ilmoittautumislomake tästä.

PERUUTUSEHDOT: Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli peruutat osallistumisesi viimeistään kahta viikkoa ennen koulutuksen aloituspäivää, emme peri peruutusmaksua. Myöhemmin peruutettaessa tai kokonaan peruuttamatta jätettäessä perimme täyden osallistumismaksun. Estyneen tilalle voidaan vaihtaa kuluitta toinen henkilö.

LISÄTIEDOT

suunnittelija Piia Kilpimaa, etunimi.sukunimi@ulapland.fi, p. 040 4844424

Varaamme oikeudet koulutusohjelman muutoksiin.