Koulutuskalenteri
 

Uudistunut YVA-lainsäädäntö - Mikä muuttui ja miten uuden lain keinoja voidaan hyödyntää käytännössä?

23.11.2017 8:00–16:00
Lapin yliopisto
Yliopistonkatu 8
Rovaniemi


Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevasta lainsäädäntöuudistuksesta järjestetään koulutus, jossa paneudutaan YVA-lainsäädännön kokonaisuudistukseen ja käsitellään uuden lainsäädännön ensimmäisiä soveltamiskokemuksia. Koulutus on suunnattu ympäristöasioiden parissa työskenteleville viranomaisille, toiminnanharjoittajille, juristeille ja muille aiheesta kiinnostuneille.

Koulutuksen sisältö

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevaa lainsäädäntöä uudistettiin toukokuussa 2017. Uudistunut YVA-lainsäädäntö merkitsi olennaisia muutoksia niin viranomaisten kuin hankkeesta vastaavien velvollisuuksien sisältöihin sekä menettelyn kulkuun.  Uudistunut YVA-lainsäädäntö täsmentää toimijoiden tehtäviä, mutta avaa myös useita uusia tulkintakysymyksiä. Muun muassa arviointiselostuksen uudet vähimmäisvaatimukset, mahdollisuudet yhdistää YVA kaavoitusmenettelyyn, konsulttien pätevyysvaatimukset sekä toimivaltaisen viranomaisen uusi tehtävä koota arvioinnin tulokset ns. perusteltuun päätelmään kaipaavat oikeudellista selvennystä.

Koulutuksessa paneudutaan YVA-lainsäädännön kokonaisuudistukseen ja käsitellään uuden lainsäädännön ensimmäisiä soveltamiskokemuksia. Lisäksi koulutuksessa päivitetään yhdennettyjä ympäristömenettelyjä (yhden luukun malli) koskevan lakiuudistushankkeen viimeisin tilanne YVA-menettelyn kannalta. Tältä osin ydinkysymys koskee sitä, miten YVA voidaan jatkossa integroida lupamenettelyihin.

Ohjelma klo 8.00 - 16.00 (sisältää tauot)

1. Kokonaisuudistuksen pääpiirteet ja -vaikutukset toiminnanharjoittajan, viranomaisten ja menettelyyn osallistuvien näkökulmista
2. Ympäristökäyttöhankkeiden YVA lainsäädännön kokonaisuudessa ja ennakkoneuvottelu arviointi- ja lupamenettelyjen hallintakeinona
3. Uudistetun menettelyn vaiheet, arviointiohjelman ja -selostuksen sisältövaatimukset sekä perusteltu päätelmä ja sen ajantasaistaminen.
4. Vaikutusten merkittävyyden arviointi sekä YVA:n riittävyyden ja laadun varmistus (ml. konsulttien pätevyysvaatimukset) uudessa järjestelmässä
5. YVA:n suhde muihin menettelyihin: miten YVA voidaan integroida kaavoitukseen, Natura-arviointiin ja lupamenettelyihin
6. Kehitysnäkymät: Miten Yhden luukun -lainsäädäntöhanke muuttaa YVA:n ja muiden ympäristömenettelyjen suhdetta?
7. Päätelmät: Miten uudistetun YVA-lainsäädännön tavoitteet (sujuvoittaminen ja tehokkaampi ympäristönsuojelu) voidaan toteuttaa käytännössä?

Osallistujat voivat lähettää ennakolta luennoitsijalle koulutuksen aiheeseen liittyviä kysymyksiä. Kysymykset puretaan koulutuspäivän aikana ja ne jaetaan ennakolta myös muille osallistujille. Kysymyksiä voi lähettää 20.11. saakka osoitteeseen: ismo.polonen(at)uef.fi, otsikkokenttään: ”Kysymys YVA-lainsäädännöstä”.

Tiedot kouluttajasta:

Ympäristöoikeuden professori Ismo Pölönen työskentelee Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella. Pölönen on EU:n ja Suomen YVA-lainsäädännön erityisasiantuntija. Hän on julkaissut aihepiiristä kaksi monografiaa sekä lukuisia kansainvälisiä ja kansallisia tiedeartikkeleita. Pölönen on myös laatinut useita asiantuntijaselvityksiä YVA-lainsäädännön kehittämisen ja soveltamisen tueksi sekä toiminut alan toimijoiden kouluttajana ja asiantuntijana käytännön hankkeissa. Pölönen johtaa parhaillaan Suomen Akatemian rahoittamaa kärkihanketta ”YVA-oikeus murroksessa” (http://www.uef.fi/web/yva/home), jonka päätavoitteena on tukea uudistuvan YVA-lainsäädännön täytäntöönpanoa Suomessa.

Koulutuksen toteutus:

Koulutus järjestetään Lapin yliopistolla (LS 2) Rovaniemellä ja siihen voi osallistua Kajaanin etäryhmässä, mikäli siihen ilmoittautuu riittävästi osallistujia. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Kajaanin Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPAn kanssa ja etäryhmä kokoontuu osoitteessa Ketunpolku 4 (Taito 2, 1.kerros, luokka 147).

Hinta

Koulutuspäivän osallistumismaksu on 250€ (+ 24% ALV)/osallistuja. Hintaan sisältyy yksi kahvi. Hinta on sama riippumatta siitä osallistuuko koulutukseen paikanpäällä Rovaniemellä vai etäryhmässä Kajaanissa.

Ilmoittautuminen: Koulutukseen ilmoittautuminen on jo päättynyt 9.11.2017 mutta koulutuspaikkoja on vielä vapaana. Ilmoittautumislomakkeeseen pääset tästä.

Peruutusehdot: Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli peruutat osallistumisesi viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen perimme 40% osallistumismaksusta ja kokonaan peruuttamatta jättämisestä perimme täyden osallistumismaksun.

Lisätiedot:

Heli Alaräisänen, etunimi.sukunimi@ulapland.fi, p. 040 484 4393

Varaamme oikeudet muutoksiin.