Koulutuskalenteri
 

Varhennetun kieltenopetuksen teoriaa (6 op)

16.1.2020–31.5.2020 0:00–0:00


Logo: Opetushallitus rahoittaa hanketta

Varhennetun kieltenopetuksen teoriaa (6 op) koulutuskokonaisuus koostuu kolmesta toisiaan täydentävästä koulutuksesta, jotka johdattavat osallistujat varhennetun kieltenopetuksen teoreettisiin lähtökohtiin. Osallistujat osallistuvat kaikkiin yksittäisiin koulutuskokonaisuuksiin. Alla lisätietoa yksittäisistä koulutuksista.

Lapsen kielenkehitys ja erilaisten oppijoiden huomioiminen (2 op) 

Teoriaperustainen koulutus koostuu kahdesta, vuosiluokilla 1-2 A1 -kieltä opettavien osaamista vahvistavasta osiosta.

1. osio koostuu ennakkotehtävästä, kahdesta 2,5 tunnin webinaarista, webinaarien välissä olevasta välitehtävästä sekä verkkokeskustelusta, joiden aikana vahvistetaan opettajien tietoperustaa lapsen kielitaidon kehittymisestä sekä erilaisten, kieltä eritasoisesti osaavien ja eri kielitaustaisten oppijoiden huomioimisesta ja tukemisesta. Osioon 1. voi osallistua ainoastaan etäyhteyden välityksellä. Kouluttajana toimii FM, KT Kirsi Wallinheimo, vieraiden kielten didaktiikan yliopistonlehtori ja oppikirjailija, jolla on vankka teoria- ja käytännön osaaminen opettajien täydennyskoulutuksista. Hänen erikoisosaamistaan ovat digitaaliset ratkaisut ja oppijakeskeiset menetelmät. 

2. osio perehdyttää osallistujat pelillisyyden ja leikillisyyden huomioimiseen kielen oppimisessa ja opetuksessa. Koulutuspäivä järjestetään Lapin yliopistolla, mutta siihen voi osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Kouluttajana toimii KT, dosentti, Lapin yliopiston mediakasvatuksen yliopistonlehtori Marjaana Kangas.

Aikataulu:
Koulutusosion 1. webinaarit toteutetaan 16.1.2020 & 29.1.2020 klo 13-15.30.
Koulutusosio 2 (pelillisyys ja leikillisyys) toteutetaan 26.2.2020 klo 9-15, Lapin yliopisto, sali F4017 (Taiteiden tiedekunta, F-siipi, 4. krs.)


Varhennettu kielen oppiminen ja kielirikasteisuus (2 op)

Koulutusosio perehdyttää varhennuksen ideaan ja teoreettiseen taustaan sekä opetuksen muuntamiseen kohti vuorovaikutusta korostavaa kielenoppimista ja opetusta. Osallistujia vahvistetaan toteuttamaan kielenopetusta eri oppiaineissa ja osana muuta koulupäivän toimintaa. 

Sisällöt: - Ideologia kielenopiskelun varhentamisen taustalla - Miksi varhennetaan? Miten se toteutetaan? - Kielirikasteinen opetus ja CLIL, tutustutaan em. asioihin peilaten varhentamisen ideaan. - Olemassa olevien mallien hyödyntäminen toiminnassa ja jatkokehittely varhentamiseen sopivaksi. - Miten varhentaminen näkyy ops:ssa? Tehtävä, tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokille 1-2. - Lisäksi pohditaan varhentamisen vaikutusta ylempien vuosiluokkien kielenopetukseen, jatkumon luominen. Koulutus sisältää 1 lähipäivän sekä itsenäistä työskentelyä. Koulutukseen voi osallistua myös etäyhteyden välityksellä.

Aikataulu:
14.3.2020 klo 9-15, Lapin yliopisto sali 103 (Kasvatustieteiden tiedekunta, D-siipi, 1.krs.)
Kouluttajat: KT, projektipäällikkö, kouluttaja (opetusteknologia ja kieltenopetus) Marja-Riitta Kotilainen sekä CLIL -asiantuntija, Tuula Asikainen.


Kielitietoisuus ja kulttuurinen moninaisuus (2 op) 

Koulutuksessa perehdytään kielitietoisuuden ja kulttuurisen moninaisuuden näkökulmiin koulussa ja koulun toimintakulttuurissa. Koulutuksessa tutustutaan tarkemmin oppilaiden kielitietoisuuden sekä kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden huomioimiseen opetuksessa. Lisäksi perehdytään kielitietoista toimintakulttuuria kehittävään toimintaan. Osallistujat kokeilevat koulutuksen aikana kielitietoisia toimintatapoja ja kulttuurista moninaisuutta tukevia pedagogisia aktiviteetteja. Koulutusosio muodostuu kahdesta 2 h luennosta, sekä yhdestä lähiopetuspäivästä (6 h). Koulutukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä.

Aikataulu: Koulutus toteutetaan keväällä 2020 Lapin yliopistolla. Koulutuksen aikataulu tarkentuu myöhemmin.
Kouluttajat: Kouluttajana toimii KT, saamen kielen ja kulttuurin yliopistonlehtori Erika Katjaana Sarivaara.

Koulutuksen kohderyhmä: Perusopetuksen henkilöstö

Kustannukset: Koulutuskokonaisuuden koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta, muista kuluista osallistujat vastaavat itse.

Haku: Ilmoittaudu mukaan koulutukseen viimeistään 9.1.2020 TÄSTÄ

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Katja Norvapalo P. 040 484 4185
Koulutussihteeri Tarja Tuisku P. 040 484 4136
Suunnittelija Satu Narkaus P. 040 831 6808
etunimi.sukunimi@ulapland.fi

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK