Koulutuskalenteri
 

Yhteisöllisen oppimisen tukeminen TVT:n avulla 1 op, Rovaniemi

9.4.2018 0:00–10.4.2018 0:00


181404_oph_rahoittaa_rgb.png
Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Koulutuksen kohderyhmänä on perusopetuksen opettajat ja rehtorit.

 

Koulutuksen tavoitteena on perehtyä uusimpaan tutkimustietoon yhteisöllisestä oppimisesta ja erityisesti teknologian hyödyntämisestä oppimista ja vuorovaikutusta edistävänä tekijänä. Koulutuksen sisällöt ja menetelmät ovat sovellettavissa osallistujien oman työn kontekstiin. Teknologialla tässä koulutuksessa tarkoitetaan yhteisöllisen oppimisen sovelluksia sekä pelillisyyttä. Koulutus koostuu virikeluennoista sekä työpajoista, joissa osallistujat kehittävät oman työn kontekstiin liittyvää kehittämishaasteetta. Koulutus pohjautuu menetelmiltään yhteisölliselle ongelmanratkaisumenetelmälle ja luovalle yhteisöllisyydelle.

 

Koulutus on kestoltaan yhteensä 10 h. 

Kouluttajat: yliopistotutkija, dosentti, KT Pirkko Siklander ja yliopistotutkija, dosentti, KT Marjaana Kangas.

 
Kohderyhmä: perusopetuksen opettajat ja rehtorit.

Koulutusaika ja -paikka:
9.4.2018 & 10.4.2018 klo 12-17
Lapin yliopisto (Rovaniemi)
Seminaarisali 103 (D-Siipi/Kasvatustieteiden tiedekunta, 1. kerros)

 

Kustannukset:

Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta. Osallistujat vastaavat itse matka-, lounas-, kahvi-  ja majoituskuluista.

 

Haku:
Koulutukseen ilmoittautuminen TÄSTÄ
Ilmoittautuminen viimeistään 1.4.2018 mennessä.

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Annika Tuomisto P. 040 484 4121
Koulutussihteeri Tarja Tuisku P. 040 484 4136 
Yliopisto-opettaja Susanna Rivinen P. 040 484 4355

etunimi.sukunimi@ulapland.fi